Koordinator
Linda Dale, helsesøster
E-post: linda.dale@tromso.kommune.no
 
Du kan også kontakte:
Hege Solbakken, helsesøster
E-post hege.solbakken@tromso.kommune.no
 
Telefon
Dersom du ønsker å vite mer, kan du nå oss på på telefon 488 96 975 eller du kan kontakte Sentrum helsestasjon på telefon 911 79 230. 
Spør etter jordmor eller helsesøster i Forsterket helsestasjon.
 
Besøksadresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)
 

Forsterket helsestasjon – Rusfri start på livet

Forsterket helsestasjon er et lavterskeltilbud til gravide- og eller småbarnsfamilier der det har vært, eller er et rusproblem hos mor eller far. Vi hjelper foreldrene med å forebygge rusbruk (herunder også alkohol), som kan skade barnet i svangerskapet eller skade barns oppvekstvilkår.
Se Brosjyren - Rusfri start på livet
 
Ved Forsterket helsestasjon jobber helsesøster og jordmor. Vi samarbeider også tett med andre instanser som familien måtte trenge oppfølgning fra. Noen eksempler kan være fastlegen, sosialmedisinsk senter, NAV, Kvinneklinikken på UNN og Amathea.
 
Tilbudet gjelder alle i målgruppen som er bosatt i Tromsø kommune eller oppholder seg her i det det oppstår et behov for helsehjelp. Vi tilbyr svangerskapsoppfølgning samt helsestasjonsoppfølgning som strekker seg ut over standard, gjennom hyppigere og mere individuelt tilpasset oppfølgning.