Forsterket helsestasjon

Koordinator
Linda Dale, helsesøster
E-post: linda.dale@tromso.kommune.no
 
Du kan også kontakte:
Hege Solbakken, helsesøster
E-post hege.solbakken@tromso.kommune.no
 
Telefon
Dersom du ønsker å vite mere eller bare komme i kontakt med oss kan du ringe oss på telefon 488 96 975 eller kontakte Sentrum helsestasjon på telefon 77 79 18 00 og spørre etter jordmor eller helsesøster i Forsterket helsestasjon.
 
Adresse
Besøksadresse: Sentrum helsestasjon i Torgsenteret
Postadresse: Storgata 79/83, 9008 Tromsø
 
Forsterket helsestasjon – Rusfri start på livet
Forsterket helsestasjon er et lavterskeltilbud til gravide- og eller småbarnsfamilier der det har vært, eller er et rusproblem hos mor eller far. Vi hjelper foreldrene med å forebygge rusbruk (herunder også alkohol), som kan skade barnet i svangerskapet eller skade barns oppvekstvilkår.
Se Brosjyren - Rusfri start på livet
 
Ved Forsterket helsestasjon jobber helsesøster og jordmor. Vi samarbeider også tett med andre instanser som familien måtte trenge oppfølgning fra. Noen eksempler kan være fastlegen, sosialmedisinsk senter, NAV, Kvinneklinikken på UNN og Amathea.
 
Tilbudet gjelder alle i målgruppen som er bosatt i Tromsø kommune eller oppholder seg her i det det oppstår et behov for helsehjelp. Vi tilbyr svangerskapsoppfølgning samt helsestasjonsoppfølgning som strekker seg ut over standard, gjennom hyppigere og mere individuelt tilpasset oppfølgning.
Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen