Tromsø kommune har friluftsområder av nasjonal og internasjonal standard.

Her vil du finne oversikt over badeplasser, ski- og turløyper, fjelløyper, Tromsømarka, parker og uteområder, trimløyper og lære mer om friluftsliv i Tromsø.

Tilskudd til fysisk aktivitet, friluftsliv og viltformål

Lag, foreninger og enkeltpersoner som driver med helsefremmende aktiviteter og/ eller tilrettelegger for dette i lokalsamfunnet oppfordres til å søke.

Her finner du oversikt over de ulike tilskuddsordningene du kan søke på.