Friplass i SFO er et tilbud for barn fra 4. - 10. klassetrinn som har store og sammensatte funksjonshemninger. Tilbudet skal være gratis. Plassene tildeles etter særskilt søknad og sakkyndig vurdering.

Det må sendes egen søknad om friplass. Med søknaden vedlegges dokumentasjon fra PPT, lege eller lignende av barnets funksjonshemming.

Søknad med dokumentasjon sendes
Tromsø kommune, Avdeling for utdanning, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø