Demenskoordinator er kommunens kontaktperson for frivillige organisasjoner, når det gjelder demensomsorgen. Jfr. Demensplan Tromsø kommune 2012-2015, kapittel 13, hvor det står følgende:

Samarbeid med frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner har en lang tradisjon innen eldreomsorgen i Tromsø. I mange år har det vært arrangert sosiale tilstelninger for beboere på sykehjem og for hjemmeboende eldre.

Ved flere sykehjem har det vært grupper av pårørende som har arbeidet med trivselstiltak for beboerne.

Frivillige organisasjoner har bidratt på Pårørendeskolen for pårørende til personer med demens, og i påfølgende samtalegrupper, samt på større arrangement som Demensdagene i Tromsø.
 
Kontakt: Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier
Demenskoordinator i Tromsø kommune
Telefon: 77 79 21 96/ 400 31 810
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no
Adresse: Heracleum bo- og servicesenter, Vestregata 15, 9008 Tromsø