Kirkens Bymisjon i Tromsø

Kirkens Bymisjon i Tromsø er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med 10 sentre i 10 byer i Norge. Kirkens Bymisjon i Tromsø har som verdier respekt, omsorg og rettferdighet. Arbeidsfeltet for Kirkens Bymisjon i Tromsø er barn, ungdom, familier, flyktninger og mennesker med rusproblemer.  Tromsø Bymisjonenhar interessante prosjekter som inkluderer flyktninger og innvandrere blant annet, I lag på tur, Ilag ungdomsklubb, kvinneloft, Gro i Nord, Home- Start, julefeiring i felleskap og romjulsfest for familier. Les mer på deres hjemmesider her

Troms Turlag

Troms Turlag er en frivillig organisasjon stiftet i 1907 og knyttet til Den Norske Turistforening. Formålet med Troms Turlaget er å fremme et aktivt og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Troms Turlag arrangerer flere aktiviteter blant annet dags-, overnattings- og helgeturer til Tromsøområdet, indre Troms og andre turområder som også frister med flott turterreng; Kvaløya, Ringvassøy, Nordreisa og Senjaområdet. Les mer her  

Tromsø Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitær organsisasjon og finnes i over 185 nasjoner. Røde kors har over 100 millioner frivillige. Den Internasjonal Røde Kors har som mandat å beksytte  ofre for krig og konflikt mot overgrep og forfølgelse, å ytre humanitær assistanse, å øke respekt for menneskererettigheter og internasjonal humanitær rett.Tromsø Røde Kors er en viktig samarbeidspartner  og har flere tiltak som inkluderer flyktninger og innvandrere i Tromsø samfunnet. For mer informasjon, les her.

Amnesty Internasjonal

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Amnesty avslår brudd på menneskerettigheter og lærer folk å forsvare sine rettigheter. Amnesty har blant overordne mål å sikre rettigheter til flykgninger, asylsøkere og migranter.  For mer informasjon, les her

Redd Barna

Redd barna er en frivillig organisasjon som forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tromsø kommune samarbeider med Redd barna lokalt gjennom informasjon på skole om barns rettigheter, mobbing, overgrep og deltakelse  med aktiviteter på internasjonal uke. Redd Barna i Tromsø arrangerer noen aktiviteter for barn som bor på Tromsø mottak. For mer informasjon, besøk deres hjemmeside