Gründerhjelpa har som mål å forberede gründerne på hvilke krav og betingelser som møter dem når de senere skal kontakte fremtidige gode hjelpere, finansiører og samarbeidspartnere.

Gründerhjelpa er derfor et tilbud til alle gründere og etablerere i Tromsø kommune som ønsker å få hjelp til å vurdere og å videreutvikle sin forretningsidé mot en eventuell bedriftsetablering i den aller første fasen i prosjektet.

Om Gründerhjelpa

Tromsø kommune har hatt tilbud til gründere siden 2011 og tilbakemeldingen klar. Behovet for veiledning før møtet med virkemiddelapparatet og andre samarbeidspartnere er oppsiktsvekkende stort. Ofte er det møtet mellom virkemiddelapparatets krav og gründerens kreativitet og fokus som skaper usikkerheten til gründerne. Det er denne usikkerheten gründerhjelpa gjennom å veilede den enkelte grunder, har bidratt til å redusere.

Gründerhjelpa har gitt gode resultater. Årlig gjennomføres personlige møter med 70-90 gründere og etablerere, hvor Gründerhjelpa stilte med to-tre fagpersoner. Flere av de 70 ideene er i dag etablerte bedrifter. Andre er blitt utviklingsprosjekter i virkemiddelapparatet.

Hva kan du få hjelp til

Gjennom gründerhjelpa får du
  • Veiledningstimer
  • Mentorhjelp
  • Kurs- og kompetanseutvikling
Gründerhjelpa gjør også næringsvurderinger i forhold til støtte fra NAV.

Slik søker du

Ønsker du kontakt med Gründerhjelpa eller ønsker å bestille time send en e-post til odd.arne.berntsen@tromso.kommune.no

Søknadsskjema

Våre samarbeidspartnere