Guovssahas Mánáidgárdi (Samisk barnehage)

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager:
Hilde Dahl Djupnes
hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 09 86/ 930 61 122

Fagleder: Wenche Nergård
wenche.nergard@tromso.kommune.no
Adresse: Prestvannvegen 44, 9011 Tromsø
Telefon:  77 79 11 55

Søk barnehageplass


Kort om barnehagen
Guovssahas er en samisk barnehage med inntil 45 plasser i alderen 0-6 år. Det gis mulighet for delte plasser. Barn som tildeles plass må ha samisk som hjemmespråk eller ha samisk som et av hjemmespråkene. Barnets hjemmespråk må opplyses på søknadsskjemaet.
Barnehagen ligger midt på øya i ett naturskjønt område, Prestvannet, tur og skiløyper og Charlottenlund er i umiddelbar nærhet. Barnehagen bruker naturen aktivt i forhold til å ta vare på samisk kultur og tradisjoner. Barnehagen har også lavvo, gamme og andre samiske bygninger som brukes aktivt gjennom året. Vi drar ofte også bort fra barnehagens nærmiljø for å kunne være med i reingjerdet, fiske både sommer som vinter, sanking av naturen og lignende. Samtidig er byens rike kulturliv, konserter og andre aktiviteter i umiddelbar nærhet for å ivareta det moderne og tradisjonelle samiske perspektivet i barnehagehverdagen.

Åpningstid
fra kl 0730-1630

Satsningsområde
Samisk språk, kultur og samfunn, samisk åtte årstidshjul ligger til grunn for barnehagens tema og prosjektarbeid og for alle våre aktiviteter i barnehagehverdagen.

Fagdager
25. og 26.september
21.november
27. februar
15. mai

 
 

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen