Guovssahas Mánáidgárdi (Samisk barnehage)

Tjenester

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager:
Hilde Dahl Djupnes
hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 09 86/ 930 61 122

Fagleder: Wenche Nergård
wenche.nergard@tromso.kommune.no
Adresse: Prestvannvegen 44, 9011 Tromsø
Telefon:  77 79 11 55

Søk barnehageplass


Kort om barnehagen
Guovssahas er en samisk barnehage med inntil 45 plasser i alderen 0-6 år. Det gis mulighet for delte plasser. Barn som tildeles plass må ha samisk som hjemmespråk eller ha samisk som et av hjemmespråkene. Barnets hjemmespråk må opplyses på søknadsskjemaet. Barnehagen ligger i Prestvannvegen nært lysløypa og gir rom for utfoldelse i det flotte uteområdet.

Åpningstid
fra kl 0730-1630

Satsningsområde
Samisk språk, kultur og samfunn.

Fagdager
28.september
23.november
31.januar
1. februar
10. mai

 Skolerute og fagdager i barnehagen
 

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 10.00-14.00
På telefon: 08.00-15.00
Sommerstengt uke 31 og 32

Servicetorgets oppgaver