Adresse
Skolegt. 34/36, 9008 Tromsø

Fakta
Idrettshallen er 19 x 32 m med ca. 300 publikumsplasser.

Telefon
Telefon: 776 55 385
Telefaks: 776 54 447

Ved henvendelser ta kontakt med Kultur og idrett, driftsseksjon på e-post idrett@tromso.kommune.no

Vakt telefon 416 31 000 er en beredskapstelefon ved hendelser for allerede bestilt hall og utstyr.