Hamna bydelshus holder til på Hamna skole, og benytter seg av skolekjøkkenet og kjeller til våre aktiviteter.

Vi ønsker å bidra til et godt aktivitetstilbud for barn, unge og øvrig befolkning i Hamna. Lokalene kan lett tilrettelegges for de fleste aktiviteter og kan romme inntill 100 personer.
Oppstart: Ungdom, søndag 15 jan. 2017
                Junior; torsdag 12 jan. 2017.

Kontakt oss

Besøksdresse
Hamna skole, Toftveien 57, 9017 Tromsø

Postadresse
Fritid, Utsikten 53B, 9018 Tromsø

Ansvarlig ungdomstiltak
Svein Mikalsen, telefon 916 37 508
E-post: svein.mikalsen@tromso.kommune.no

Ansvarlig juniorklubb: Lene Enebakk, telefon 474 54 294
E-post: lene.kristin.enebakk@tromso.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har ideer om kurs, arrangement eller andre ting som du brenner for. Vi kan være behjelpelig med å skaffe lokaler, opplegg og arrangement.

Ungdomsaktiviteter

Ungdomskafè
Lokalene som benyttes  til denne aktiviteten er hovedsakelig lokalet nede. Aktiviteter som foregår er bordtennis, fri surf på internett, video på storskjerm, forskjellige bordspill, samt salg av kaffe, brus osv. Meningen er at ungdom selv skal drive denne kafeen og at den skal bli en "idevugge" for de aktiviteter, som kan starte opp.

Tirsdag
Hver tirsdag fra kl 1830 til 2200 er det åpent for ungdommer i alderen 13-18 år. Disse tirsdagene er det mulighet for diskotek.
Tilbudet er gratis.

Onsdagene er flyttet til søndager fra og med uke 3-2016
Hver søndag fra kl 1830 til 2200
Annen hver søndag vil bli filmkveld.
Tilbudet er gratis.

Junioraktiviteter

Juniorkveld hver torsdag i skoleåret, for alle som går i 4.-7. trinn. Her får juniorene mulighet til å danse, spille forskjellige spill, delta på konkurranser, eller delta på spesielle aktiviteter.

Åpningstid: kl 1800-2100
 
Facebook side for foresatte, der aktiviteter og annen informasjon vil bli publisert: https://www.facebook.com/groups/1604041536509249/
 

 


 

Andre aktiviteter og tilbud

Rockefabrikken er et tilbud til ungdom som ønsker øvningsrom og instruktør.
Se www.kofor.no

Natteravn
Natteravnene i Hamna har sin base på Hamna skole. Hvis det er noen voksne som har lyst til å våre natteravnere i Hamna, eller vil ha mer info.
Kontakt Ørjan Sanberg  mobil: 48034929 E-post: orjansandberg@hotmail.no
Mer info om natteravn: www.natteravn.no