Storgata 108, som ligger nord for Veita i Storgata, står tomt, og er nå klart til å fylles opp med kreativitet, handel eller noe helt annet. Lokalet skal brukes til å teste ut aktiviteter som er viktige for byen, enten i form av ny type handel, møteplasser eller noe annet som skaper liv og dynamikk. Har du noen ideer for bruk av lokalet?

Informasjonsmøte
14. mars arrangerer Levende lokaler et informasjonsmøte på Rådhuset om prosjektet og lokalet (møterom Vett fra 11.30-12.30), og alle som har, eller tror de kan få, en idé til bruk av lokalet er hjertelig velkommen. Fristen for å sende inn ditt prosjekt til Levende lokaler er 22. mars, og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke lokalet, uansett om det er en dag, ei uke, eller en måned.
 
Vil du søke?
Skriv maks en side om idé, innhold, gjennomføring og tidsramme innen 22. mars til anniken.romuld@tromso.kommune.no. Prosjekter som gir noe nytt og ekstra til byen og bidrar positivt til profilering av lokalene og nordbyen prioriteres. Det er mulig å kjøre flere prosjekter samtidig eller etter hverandre i perioden. 
Les mer om prosjektet Levende lokaler her!

opencall.jpg