Åpningstid helsestasjonene
Kl 0815 - 1130 og 1215 - 1430 (1400 sommertid)

Om helsestasjon for barn

Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0-6 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Kroken helsestasjon

Telefon: 77 79 18 45
E-post: krokenhelse@tromso.kommune.no

Adresse: BA Løvoldsveg 12, 9022 Krokelvdalen

Avdelingsleder: Gøril Ottarsen, tlf. 4044 8277
E-post: Gøril.Ottarsen@tromso.kommune.no

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmorsenteret

Kvaløysletta helsestasjon

Telefon: 77 60 48 70
E-post: kvaloyslettahelse@tromso.kommune.no

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta

Avdelingsleder: Ingrid Grødahl, tlf 4044 8283
E-post: ingrid.johanne.grodahl@tromso.kommune.no

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmorsenteret

Langnes helsestasjon

Telefon: 77 79 18 70
E-post: langneshelse@tromso.kommune.no

Adresse: Sildrevegen 2, 9016 Tromsø

Avdelingsleder: Ann Merete Bremnes, tlf. 4044 8278
E-post: ann.merete.bremnes@tromso.kommune.no
 

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmorsenteret

Sentrum helsestasjon

Telefon: 911 79 230
E-post: sentrumhelse@tromso.kommune.no

Adresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget)

Avdelingsleder: Linda Dale, tlf. 4044 8284
E-post: linda.dale@tromso.kommune.no

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

På sentrum helsestasjon er det også svangerskapskontroller. Les mer på nettsiden til Jordmortjenesten

Stakkevollan helsestasjon

Telefon: 77 60 47 60
E-post: stakkevollanhelse@tromso.kommune.no

Adresse: Utsikten, 9018 Tromsø

Avdelingsleder: Siv Gundersen, tlf. 40448281
E-postsiv.normann.gundersen@tromso.kommune.no

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmorsenteret

Tromsdalen helsestasjon

Telefon: 77 60 49 70
E-post: tromsdalenhelse@tromso.kommune.no

Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen

Avdelingsleder: Gøril Ottarsen, tlf. 4044 8277
E-post: Goril.Ottarsen@tromso.kommune.no

Åpningstid helsestasjonene
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Jordmorsenteret

Familiens hus med Åpen barnehage

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår. Åpen barnehage er et møtested for barna (0-6 år) og deres foreldre/omsorgspersoner.

Helsestasjonsprogrammet i Tromsø kommune følger Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger.