For barn og ungdom
Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0-6 år og for ungdom mellom 13-20 år som bor eller oppholder seg i kommunen.

Åpningstid helsestasjoner for barn
Kl. 08.15 - 11.30 og 12.15 - 14.30 (14.00 sommertid)

Mere informasjon - se under den enkelte helsestasjon

Helsestasjon for barn
Skolehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom
Forsterket helsestasjon - Rusfri start på livet
Familiens hus med Åpen barnehage
Jordmortjenesten