Sommerjobb hos Bydrift - søknadsfrist 23. mars 2018
Søk på de populære sommerjobbene hos Bydrift. Arbeidet er i hovedsak parkfaglig som gressklipping, planting, luking, grenklipping, søppelhåndtering, men kan i perioder også omfatte veiarbeid etc.

Sommerjobb som kostvert på Helsehuset - søknadsfrist 30. april 2018
Som kostvert vil du ha ansvar for postkjøkken ved avdelingene, og samarbeide med pleiepersonalet om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. Kostverten skal bidra til ivaretakelse av måltidenes sosiale funksjon og sikre god mathygiene. 

HELSE

Sommerjobb hos Omsorgstjenesten sentrum - søknadsfrist 7. april 2018

Sommerjobb hos Kroken sykehjem - søknadsfrist 6. april 2018

Sommerjobb hos Sør-Tromsøys sykehjem - søknadsfrist 23. april 2018

Sommerjobb hos Omsorgstjenesten Kvaløya - søknadsfrist 1. april 2018

Sommerjobb hos Seminaret hjemmetjeneste - søknadsfrist 1. april 2018

Sommerjobb på Mortensnes sykehjemsøknadsfrist 1. april 2018

Sommerjobb på Helsehuset for sykepleiere og helsefagarbeidere - søknadsfrist 30. april 2018

Sommerjobb på Helsehuset som assistent - søknadsfrist 30. april 2018


Se alle ledige stillinger i Tromsø kommune.