Det følgende er en liste over hjelpetelefoner som kan være til nytte i ulike situasjoner. En samling lenker til en del relevante nettsteder finner du her.
De fleste telefonene på listen nedenfor er bemannet av relevante fagfolk, eller av personer som selv har vært i lignende situasjoner som de telefontjenestene fokuserer på. Det stilles heller ingen krav om personalia, så du kan ringe helt anonymt om du ønsker det.

AA - Anonyme alkoholikere: Landsdekkende opplysningstelefon (alle dager 18:00-22:00 / mandag-fredag 11:00-1500): 911 77 770
Barn og unges kontakttelefon (Røde Kors): Gratis grønt nummer (mandag-fredag 14.00-20.00): 80 03 33 21 / Teksttelefon for døve: 80 03 13 10
Diabeteslinjen er Diabetesforbundets informasjonstjeneste der du kan stille spørsmål om diabetes.
IKS - Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser:
IKS Oslo og Akershus: (mandag-onsdag: 09:30-15:30 / torsdag 09:30-15:30 og 18:00-21:00) 22 42 22 22
IKS Bergen: (onsdag 18:00-21:00) 93 63 65 50
IKS Skien: (tirsdag og torsdag 19:00-21:00) 92 23 35 59
(Du kan ringe hvilket som helst lokallag, dersom du ikke ringer for informasjon om/påmelding til lokale aktiviteter. I høytider og ferier kan det hende noen telefoner er stengt eller har mindre åpningstid. En telefonsvarer vil i så fall informere om dette.)
Kirkens SOS: Døgnvakt: 22 40 00 40
(Døgnåpen krisetelefon for den som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv. Mennesker som befinner seg i en følelsesmessig krise er også velkommen til å ringe.)
Krise og rådgivningstelefon for menn: (Åpent onsdag 20:00-22:00 / søndag 18:00-22:00): 67 17 46 51
Krisesenteret for kvinner (Tromsø): 77 61 10 60 / 77 61 35 49
Mental Helses Hjelpetelefon: Døgnvakt: 116 123
NA - Anonyme narkomane i Norge: Landsdekkende opplysningstelefon: Mobiltelefon mandag-fredag 17.00-19.00): 90 52 93 59
Politi Døgnvakt: 112
Prostitusjon: Et sosialt hjelpetiltak for deg med prostitusjonserfaring: 23 10 02 00
Reform: Krise- og rådgivningstelefonen for menn. (Åpningstid 17.00-20.00): 22 41 90 16
Hvis det er akutt, kan man også ringe Reform på dagtid: 22 34 09 50
RUStelefonen 08588 er en offentlig og landsdekkende støtte-og veiledningstjeneste for alle som har spørsmål om rusmidler, behandlingsapparatet og rettigheter.
Våre åpningstider er 11:00-19:00 alle dager. Du kan være helt anonym om du øsnker det.
Du kan også sende sms med kodeord f.eks.hasj til 08588.
Internett: www.rustelefonen.no
Røyketelefon: Gratis rettledning om røykeavvenning i regi av Statens tobakkskaderåd: Gratis grønt nummer 80 04 00 85
SUSS - Senteret for Ungdom, samliv og seksualitet: Gratis grønt nummer 80 03 38 66