Hukommelsesteamet hjelper fastlegene med kartleggingen i forbindelse med utredning av mulig demenssykdom.

Problemer med hukommelsen og glemsomhet for ting som nylig har skjedd, kan være symptomer på at man har fått en demenssykdom.

Andre mulige symptomer på demenssykdom kan være:
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Svekket dømmekraft
 • Endret atferd
 • Problemer med å klare seg i hverdagen
Hva kan hukommelsesteamet tilby?
 • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp og hjelpemidler
 • Veiledning av pasient, pårørende og helsepersonell
Hvem kan ta kontakt?
 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger
Hukommelsesteamet i Tromsø kommune er tverrfaglig, og består av både sykepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning.
Vi samarbeider med fastlegene og sender fastlegen rapport etter utført kartlegging.

Kontakt oss
Å ta kontakt med hukommelsesteamet er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis. Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss. 

Helsepersonell kan gjerne bruke nedenfor stående henvisningsskriv, som skrives ut og sendes i brevpost.
 
Henvendelser til hukommelsesteamet gjøres til
Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier og leder av Hukommelsesteamet
Demenskoordinator i Tromsø kommune
Telefon: 77 79 21 96/ 400 31 810
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no
Adresse: Heracleum bo og servicesenter, Vestregata 15, 9008 Tromsø