Å ha hund gir trivsel og glede for mange, men innebærer også et stort ansvar. Tromsø kommune ønsker å legge til rette for postitivt og ansvarlig hundehold der både de som har hund og andre brukere av byen og friområdene føler seg velkommen. Hundeeiere plikter å overholde bestemmelser om båndtvang og plukke opp etter hunden.

I hele Tromsø kommune er det båndtvang  i perioden 1. april til 20. august. 

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året;
- i boligstrøk, sentrum og handelssentra i hele kommunen
- på og ved skolegårder, barnehager, kirkegårder, lysløyper og anlegg for lek, idrett og sport. 

Skolegårder og barnehager skal ikke brukes til hundelufting.

Båndtvangsbestemmelser i Tromsø kommune

Skiløper

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

Sikring av hund med båndtvang
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen.

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året i
 • boligstrøk, sentrum og handelssenter i hele kommunen
 • på og ved skolegårder, barnehager, gravlunder, i lysløyper og i anlegg for lek, idrett og sport
 • på områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder; Telegrafbukta og Sydspissen friområder (avgrenset av sjøen og Strandvegen/Kvaløyvegen, herunder Folkeparken), Charlottenlund friområde (avgrenset av skiløypene og veiene rundt), Prestvannet (avgrenset av veiene rundt) og Solmyra/Myrbakken friluftsområde på Nord-Tromsøya. 
Videre er omtrent hele Tromsø kommune definert som reinbeiteområde, og rein kan forekomme på alle tider av året. Dette må en som hundeeier være bevisst på. Eventuelle søknader om dispensasjon for båndtvang, ved f. eks fuglehundprøver o.l. skal rettes til Tromsø kommune. Dispensasjon forutsetter uansett at det foreligger samtykke fra grunneieren.

Her kan du lese mer om sikring av hund med båndtvang
Politivedtektene for Tromsø kommune
Forskrift om hundehold, Tromsø kommune

Hundedritt

HundeboksFriområdene og byrommet skal ikke tilgrises av hundedritt og hundeholder plikter å fjerne dette der det kan være til sjenanse for andre. Hundeholder bør også tenke på at hundedritt kan være smittespreder til andre hunder og mennesker. Hundeposer er et personlig ansvar som hver enkelt må ha med seg ut.

Forskrift om hundehold i Tromsø kommune

 • Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i tettbygd strøk og friområder i tilknytning til tettbygd strøk, herunder opparbeidede turløyper og skiløyper."
Tromsø kommune samt flere borettslag og velforeninger har satt ut hundebokser der hundeholder kan bli kvitt hundeposer. Inntil videre er det ikke anledning til å legge hundeposer i søppelbokser i busskur på grunn av lukt.

Her finner du kart over hundebokserHundedritt er et årlig gjentakende og tidvis stort problem i Tromsø. Når snøen smelter dukker hundredritt fra hele vinteren opp i både gater og friområder. Det ønsker vi å gjøre noe med. I dag har kommunen 28 kommunale hundebokser som er satt opp i forskjellige friområder, hovedsakelig på Tromsøya. I tillegg har fem borettslag og velforeninger satt opp åtte bokser. Nå håper vi at flere ser nytten i en egen hundeboks i nærområdet, og vi har derfor bestilt 25 hundebokser som borettslag og velforeninger kan kjøpe for 5.000 kroner (innkjøpspris) inkludert montering utført av Dreis. Hundeboksen tømmes ukentlig av Tromsø ASVO for 2.000 kroner i året.

Som kartet viser finnes det per i dag flest bokser i Tromsømarka-området og i Tromsdalen. Nå - med nyinnkjøpte bokser - har turen også kommet til Kvaløya. Også kommunen skal sette ut nyinnkjøpte hundebokser i friområder, og vi ønsker oss forslag til gode plasseringer. Har du forslag til hvor det hadde gjort seg med en hundeboks?

Send forslaget ditt til henrik.romsaas@tromso.kommune.no Ta kontakt på samme e-postadresse dersom ditt borettslag eller din velforening vil kjøpe en hundeboks.

Charlottenlund hundepark

HundeparkenPå Charlottenlund er det en inngjerdet hundepark der hunder kan få sosialiseres med andre hunder - og gjerne hundeeierne med andre hundeeiere. Parken skal ikke erstatte annen fysisk aktivitet for hunden og skal heller ikke tjene som hundeluftegård.

Parken har en egen gruppe på Facebook Charlottenlund hundepark,der hundeeiere kan avtale å møtes eller diskutere relevante temaer.

I hundeparken kan hunden slippes på eget ansvar. Hunder bør ikke tas rett fra bil til hundeparken, men luftes først slik at de har mulighet til å gå av seg litt energi og gjøre fra seg før de går inn i hundeparken. Ved inngangen til hundeparken henger en hundeboks. Parkering på parkeringsplassen ved Charlottenlund.

For små hunder er det etablert egne småhundtider. På disse tidspunktene er det kun hunder under 10 kg som har tilgang til parken.

Småhundtidene er onsdag kl 18-20 og lørdag kl 14-16.

Følgende ordensregler gjelder for hundeparken
 • Hundebåndet skal tas av inne i slusa.
 • Eier/hundefører skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs.
 • Parken skal ikke brukes av hunder med smittsomme sykdommer - er du i tvil skal hunden sjekkes av veterinær.
 • Hundeekskrementer og annet avfall skal fjernes. 
 • Tisper med løpetid må ikke slippes fri på området. 
 • Ønsker du å benytte godbiter i parken, må dette avklares med de andre som er der.
 • Hundeparken er for sosialisering og ikke et sted hvor hunden skal få løpt fra seg. Ta eventuelt en tur før hunden slippes inn. 
 • Det må ikke settes opp faste innretninger uten etter avtale med Tromsø kommune - Park og veg. 
 • Ved gjennomføring av arrangement, for eksempel dressurkurs, må det innhentes tillatelse fra Tromsø kommune - Park og veg.
Tromsø kommune har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår på hund, eier eller andre ved bruk av området.
 
Vis hensyn til øvrige brukere av området.

Henvendelser om hundeparken, kontakt Henrik Romsaas, Tromsø kommune, Park og veg på e-post henrik.romsaas@tromso.kommune.no eller telefon 992 52 495.