Alle som har interesser i planarbeidet, som statlige og kommunale myndigheter, allmenne interesseorganisasjoner, lag og foreninger, rettighetshavere og den enkelte innbygger inviteres til å komme med innspill til planprogrammet.

Nye prosjektplaner beskrives på dette skjemaet (DOC) (PDF) (link) og sendes til:
 
Tromsø kommune v/ Kultur og idrett
Postmottak, Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
 
eller på e-post: postmottak@tromso.kommune.no

Har du andre innspill i forbindelse med kommuneplanen for kultur og idrett, kan du sende disse til de samme adressene over.

Frist for uttalelse: 31.5.17