Bordtennis

Bordtennistilbud for tromsøbefolkning finnes på Teoribygget. Besøksadresse er er Strandveien 8. Det er åpent hus hver tirsdag kl. 18- 20. For mer informasjon  http://www.tromsobtk.no/. Kontaktperson er Erik Eidesen, mob: 415 76 400. Bordtennistilbud er en del av prosjekt inkludering i idrettslag.

Svømmeopplæring for alle

Kvaløya sportsklubb, svømmeavdeling tilbyr svømmeopplæring for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn for å kunne være trygge i vannet. Dette er et møteplass uten krav til svømmekunskap. Første gruppe består av menn og barn fra  kl 1700 til 1800, andre gruppe består av begge kjønn fra  kl 1800 til 1900 og tredje gruppe er representert av kvinner og barn fra kl 1900 til 2000. Her er det aktivitetsplan høst 2016

Volleyball

BKT ( Ball Klubb i Tromsø) er idrettslag som driver volleyball.Tromsø kommune ved Kultur og idrett hjelper nyakomne innvandrere som ønsker å spille volleyball ut fra deres alder. Tromsø Idrettsråd har satt i gang en åpen volleyball trening med instruktør for damer  i gymsalen på Alfheim svømmehall fra kl. 18.00 hver fredag. Er du interessert i å spille volleyball, kan du møte opp eller ta kontakt med Bsrat Tekste, mob: 947 30 413 eller Wedeb Tsegay, mob: 450 31 058. Tilbud er gratis. 

Fotball

Fotball er et tiltak rettet for alle som ønsker å spille fotball. Barn under 16 år er innmeldt i vanlige norske fotballag i hver bydel der de bor. De voksne over 16 år er organisert i et lag som heter Multicultural Sports Clubb. Laget har  spiller har fast trening i Stakkevollanhallen hver fredag fra kl 20. 00 til 22.00
Ta kontakt med Irvin Kofa Junior på tlf 455 74 727 for mer informasjon.

Basket

  Tromsø Storm inviterer alle barn og ungdommer som har lyst til å spille basket. Les mer

ANT Taekwondo

ANT Taekwondo jobber aktivt for å integrere innvandrere og andre i et sunt, spennende og vennlig miljø. ANT Taekwondo tilbyr trening  til nyankomne i byen og andre som er interessert. Kontaktperson er Ivan Tzatchev, mob: 916 21 726. Les mer