Inntil videre oppfordrer Tromsø kommune innbyggerne til å bruke www.gatami.no og ikke den nye nasjonale løsningen som heter www.fiksgatami.no

 Finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har Friprog (Nasjonalt senter for fri programvare) lansert www.fiksgatami.no. Dette er en nasjonal portal for å melde feil og problemer til lokale myndigheter.

- Vi hadde ikke hørt om dette og vår oppfatning er at Friprog har startet et gateslagsmål. For innbyggerne blir det forvirring om hvilket nettsted de skal bruke, og for oss blir det dobbeltarbeid. Inntil videre har vi skuflet fiksgatami.no i grøfta, sier kommunikasjonssjef Morgan Lillegård i Tromsø kommune.

 Tromsø kommune var for over to år siden første kommune i Norge med en webløsning der innbyggerne kunne melde inn det de ville ha forbedret og samtidig se om andre i nabolaget hadde meldt fra om noe. Løsningen med www.gatami.no har fungert bra og kommunen holder nå på med en videreutvikling av nettstedet.

 - Vi har hatt en god dialog med FAD om videreutvikling av nettløsninger som skaper god toveis kommunikasjon med innbyggerne, og vil gjerne samarbeide videre. Imidlertid er vi ikke glad for at Friprog lanserer en løsning som bare skaper forvirring lokalt, sier Lillegård.

Tromsø kommune har også nylig lansert en nettside som viser all graveaktivitet i kommunen. Dette  er en løsning som Bydrift har utviklet og som skal gi bedre informasjon til innbyggerne.