Kompetansesentret for Rock i Nord-Norge (KOFOR) holder til i Fredrik Langesgt. 29 (Tvibit)


Vi er et kompetanse- og utviklingsorgan for band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje i Nord-Norge. Våres satsningsområden: 

  • Kurstilbud til alle fra 12 år, de s.k. ”Rockefabrikkene”(Kursing i gitar, bass, trommer, piano/ keyboard, vokal og samspill). I samarbeid med Norsk Musikkråd Troms.
  • Prosjektledelse ”Rockens Hus” i Tromsø -et musikkens hus som skal inneholde øvingslokaler, et profesjonelt studio, programmeringsstudios, pre-produksjonslokale og kontorsfasiliteter. 
Dette hus skal være et inkluderende hus, et kraftsenter for rytmisk musikk i Nord-Norge. 
  • Service for utøvere til å manøvrere i musikkbransjen, opp mot offentlige myndigheter/ næringsliv og utdanningsinstitusjoner.
  • Administrerer Kysten Studio i Strandveien 95 (Troms fylkeskultursenter)
  • Administrerer øvingslokaler i Mellomveien 33 i Tromsø.
  •  Profesjonalisering av musikkbransjen her i nord, med fokus på næringsperspektivet. Fraflytting fra distrikt til hovedstad eller til utland er et kjent fenomen. Det er viktig for Nord-Norge å få beholde sine talenter, ikke minst for å gjøre Tromsø og regionen til et attraktivt sted å bo. Det må utvikles managere, produsenter, plateselskap og gjøre det mulig å leve av musikk i landsdelen. Det er viktig å trekke til seg profesjonelle aktører fra liknende miljøer i Norge og Norden. 

KOFOR er en del av Kultur & Idrettsavdelingen i Tromsø Kommune. 

Det finnes flere regionale kompetansesentre for rytmisk musikk i Norge; BRAK i Bergen, STAR i Stavanger, Rock City i Kristiansand og Østafjellske i Drammen.

  
Kontakt:
Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge c/o Tvibit
Fredrik Langesgt.29, 9008 Tromsø
 
Leder: Fredrik Forssman, Tlf: 92 63 69 77
 
Rockefabrikkene:
Emil Bekkevold, tlf. 48 99 00 95
 
Du finner våres facebook-gruppe her!
 
raisedhands