Kommunale bygg

Eiendoms faggruppe Bygg forvalter,drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger på tilsammen ca. 380.000 m². Faggruppen utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg.
 

Drift og vedlikehold av de kommunale byggene organiseres og ledes av en stab med ingeniører på Rådhuset. En utebase som består av fagarbeidere og vaktmestere utfører oppgaver på de ulike byggene. Utover dette bidrar arbeidstreningsgruppen (ATG) med ulike oppgaver. Gruppen består av personer som av ulike årsaker trenger arbeidstrening for å komme ut i ordinært yrkesliv. I tillegg leies inn private entreprenører ved behov.

For tida legges stor vekt ved energi- og vannøkonomisering med tanke på å bidra til en bedre økonomi. Brukerservice og kvalitetssikring har også vært fokus i de siste år. Vaktmesterne som har ansvar for løpende vedlikehold og brukertjenester, har fått sin sine ansvarsområde endret for å oppnå effektivere tjenester.

Driftsledere Eiendom Bygg: 
John Morten Allertsen, kommunale bygg Fastlandet Tromsdalen og Tromsøya sør, tlf.: 917 58 653
Fritz Andreassen, kommunale bygg Kvaløya og Tromsøya nord, tlf.: 482 07 340
Ingolf Mortensen, barnehager, tlf.: 416 52 699
Hermod Nilssen, kommunale leiligheter, tlf.: 958 29 841
Jon-Geir Iversen, tekniske anlegg, tlf.: 404 27 673

Ved akutte problemer eller skader på kommunale bygg utenom ordinær arbeidstid:
 
  Vakttelefon: 482 59 270

Leder for faggruppe Bygg er Kai Andreassen, tlf. 77 79 16 45.

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 10.00-14.00
På telefon: 08.00-15.00
Sommerstengt uke 31 og 32

Servicetorgets oppgaver