Byutvikling

Kartportalen

Tromsø kommune tilbyr flere gode muligheter til å se ulike kart over kommunen:

Temakart, applikasjoner og 3D modeller i ESRI's ArcGIS online plattform.        

ArcGis Online viser deg Tromsø på en ny måte! 

         

Web-kart
Kommunens kart- og planbaser. Skreddersy ditt eget kart.

 

 

 

 

PlaninnsynKommunens planarkiv. Planhistorikk, nedlastbare plankart mm.

 

 Kartdata, bestillingKartgrunnlag for arealplaner i DXF og SOSI-format via InfoLand

         

Arealplaner, bestilling
Bestillingsskjema for digitale arealplaner

 

Situasjonskart, bestillingSituasjonskartpakke til bruk i byggesøknader

 

 

Planer til offentlig ettersynPlaner til høring og offentlig ettersyn

         

Kommuneplanens arealdelOverordnet plan for distriktet og byområdet

 

Gravemelding

 Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

 

Temakart
Bykart, kommunekart, gårdsnummerkart, skiløypekart mm.

         

INFOLAND -  Kart- og byggesaksbutikken

Infoland er en formidlingskanal som gir enkel tilgang til : Eiendomsregisteret EDR, Informasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v., Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v

 

MatrikkelbrevMatrikkelbrevet er en attestert utskrift som viser alle opplysninger på vedkommende matrikkelenhet (eiendom) ved oppgitt dato som er registrert i matrikkelen. Her finnes opplysninger om eierforhold, adresser, bygninger, bruksenheter og registrerte hendelser som er knyttet til eiendommen. Matrikkelbrevet inneholder også kart som viser matrikkelenhetens grenselinjer og grensepunkt med tilhørende kvalitet.

 

 

 Se Eiendom
Informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - Matrikkelen

 

 

         

Skrednett
Sjekk og meld skredfare. Snøskred, stein-, jord- leirskred mm.

 

Gårdskart
 Her finnes Gårdskart på Internett, jordregister og informasjon om Gårdskartprosessen. Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom

 

Byggsøk
Med ByggSøk kan du lage og levere byggesaker på nett og få hjelp til å lage komplette byggesøknader som gir raskere saksbehandling

 

         

Kommunekart-app. Veiledning

Kommunekart_app.jpg

 

 

 

 

 

 

         

Kartportalen driftes av Geodatakontoret


 

Øvrige karttjenester på Internett

Følgende lenker viser interaktive karttjenester fra hele landet. Søk gjerne etter enkeltadresser eller hele kommuner i disse meget omfattende databasene.

 

Navn   Beskrivelse

Norgeskart.no

 Kartverkets åpne og gratis kartløsning.

Nasjonal vegdatabank

 

Ruteplanlegger over private og offentlige veger.

NaturRessurser

 

Oversikt over geologi i kombinasjon med naturdata.

NGU

Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse.

Kilden

 

- til arealinformasjon. Digitale markslagskart fra Skog og Landskap

Skrednett

Kartbaser med oversikt over skredfare.

Miløstatus

Miljødirektoratets kartside med mange natur- og miljøtemaer

 

Portaler

Beskrivelse

Geo Norge

Søk opp og se digitale kart og geodata

Arealis

Arealis Portal Webkart - velg mellom en rekke karttyper.

 

Opplysninger om forurenset grunn:

 

 

 

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00-15.00
På telefon: 08.00-16.45

Servicetorgets oppgaver