Byutvikling

Kartportalen

Tromsø kommune tilbyr flere gode muligheter til å se ulike kart over kommunen:

 
Kommunens kart- og planbaser. Skreddersy ditt eget kart.
 

WebkartetWeb Innsyn - en selvbetjeningsløsning der alle kartdata i kommunen presenteres samlet.
Se hvordan Web Innsyn kan brukes: Demo. Kartet fungerer foreløpig kun med nettleseren Internet Explorer.

Web Innsyn egner seg best for PC. 
For mobil og nettbrett anbefaler vi i stedet appen "Kommunekart"

ArcGIS_Icon.jpg
 
Dynamiske temakart
<br>Kommunens planarkiv. Planhistorikk, nedlastbare plankart mm.
Kommunens planarkiv. Planhistorikk, nedlastbare plankart mm.
Kartgrunnlag for arealplaner i DXF og SOSI-format via InfoLand
 
Planer og kartdata, bestilling 
Planer og kartgrunnlag for arealplaner i DXF og SOSI-format via InfoLand
 
sitkartpakke.jpg Situasjonskart, bestilling. Situasjonskartpakke til bruk i byggesøknader.
Planer til høring og offentlig ettersyn
 
Planer til offentlig ettersyn
 
KPLANER_2lt.jpg Kommuneplanens arealdel 
Overordnet plan for distriktet og byområdet
graveportal_lt.jpg Gravemelding 
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
 
Kartgrunnlag for arealplaner i DXF og SOSI-format via InfoLand
 

INFOLAND -  Kart- og byggesaksbutikken

Matrikkelbrevet er en attestert utskrift som viser alle opplysninger på vedkommende matrikkelenhet (eiendom) ved oppgitt dato som er registrert i matrikkelen. Her finnes opplysninger om eierforhold, adresser, bygninger, bruksenheter og registrerte hendelser som er knyttet til eiendommen. Matrikkelbrevet inneholder også kart som viser matrikkelenhetens grenselinjer og grensepunkt med tilhørende kvalitet.
 
Matrikkelbrev 
Matrikkelbrevet er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger på en gitt eiendom.
Matrikkelbrevet inneholder også et kart.
Informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - Matrikkelen
 
Se Eiendom
Informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - Matrikkelen
Kommunekart_app.jpg
 
Kommunekart-app*, veiledning
(*Til mobil og nettbrett)
   
Kartportalen driftes av GeodatakontoretØvrige karttjenester på Internett

Følgende lenker viser interaktive karttjenester fra hele landet. Søk gjerne etter enkeltadresser eller hele kommuner i disse meget omfattende databasene.

Navn   Beskrivelse

Norgeskart.no

Kartverkets åpne og gratis kartløsning.

Nasjonal vegdatabank 

Ruteplanlegger over private og offentlige veger.

NGU

Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse.

Kilden

 

- til arealinformasjon. Digitale markslagskart fra Skog og Landskap

Skrednett

Kartbaser med oversikt over skredfare.

Gårdskart
Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom samtjordregister og informasjon om Gårdskartprosessen
Byggsøk
Med ByggSøk kan du lage og levere byggesaker på nett og få hjelp til å lage komplette byggesøknader som gir raskere saksbehandling

Miløstatus

Miljødirektoratets kartside med mange natur- og miljøtemaer

Geo Norge

Søk opp og se digitale kart og geodata

Arealis

Arealis Portal Webkart - velg mellom en rekke karttyper.

Forurenset
grunn
Klima og forurensningsdirektoratet

   

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen