Dette kreves

  • Et forslag må få minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget.
  • Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse.
  • Alle som har underskrevet må bo i Tromsø. Mangler adressene kan forslaget avvises.
I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.
Selv om vilkårene for behandling ikke er oppfylt, kan kommunestyret likevel ta saken opp til behandling.
 
Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene ikke er oppfylt, bør kommunen opplyse initiativtaker om hva som skal til for at forslaget kan behandles.

Slik sender du inn ditt forslag

Skriv tydelig hva forslaget handler om. Deretter må du samle nok underskrifter.
  • Digitalt: Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. Når du har samlet nok underskrifter kan forslaget sendes direkte fra minsak.no til kommunen.
  • Papir: Samle underskrift, navn, adresse og postnummer. Når du har fått nok underskrifter sender du listene sammen med forslaget til postmottak@tromso.kommune.no eller som post til Ordførers kontor, Postboks 6900, 9299 Tromsø. 

Hva skjer videre?

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget innen seks måneder etter at det har blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget gjelder en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Innbyggerforslag er hjemlet i kommunelovens §39a (lovdata.no)