Leder: Helge Hartvigsen
Telefon: 995 30 328
E-post: helge.hartvigsen@tromso.kommune.no

Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9299 Tromsø
Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Fakturasenteret
Telefon: 901 44 610
E-post: fakturasenteret@tromso.kommune.no
Adresse: Fakturasenteret, Postboks 6901, 9299 Tromsø

Ansatte

Innkjøp

Innkjøp og fakturatjenesten forvalter kommunens rammeavtaler ved innkjøp

Kontaktpersoner innkjøp
Innkjøpssjef Stig Arve Nordby, 412 12 039
Rådgiver Ole Gunnar Nilsen, 476 56 048
Rådgiver Trond Presthus Ingebrigtsen, 902 78742
Rådgiver Susanne Arntzen Langnes, 909 44 752

Fakturatjenester

Innkjøp- og fakturatjenesten står for innkreving av følgende

  • Vann- og avløpsavgift
  • Feieavgift
  • Eiendomsskatt
  • Renovasjonsgebyrer
  • Festeavgift
  • Foreldrebetaling barnehage og SFO
  • Skjenkegebyrer
  • Egenbetaling for helse og omsorgstjenester
  • I tillegg en rekke kommunale krav av mer tilfeldig art

For spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må man henvende seg til den enheten hvor kravet er oppstått.