Innvandring og integrering

I venstre meny vil du finne informasjon om arbeidstillatelse, flyktninger, oppholdstillatelse, pass, statsborgerskap og mer.

I Tromsø bor det innbyggere fra 109 land. Det omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Følgende land har flest statsborgere bosatt i Tromsø: Sverige, Russland, Polen, Tyskland, Finland og Thailand. Innvandring fra Sverige har økt mest de siste årene, etterfulgt av Danmark. Se Fakta om Tromsø for ytterligere informasjon.

 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00-15.00
På telefon: 08.00-16.45

Servicetorgets oppgaver