Kultur og idrett har ansvar for å tilrettelege kultur- og fritidstilbud for hele befolkningen inkludert flyktninger og innvandrere. Forskningslitteratur påpeker at deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter er en kilde til glede, overskudd og mestring. Tromsø kommune oppfordrer alle flyktninger og innvandrere  å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Har du behov for mer informasjon om eksisterende tilbud, ta kontakt med integreringskonsulent Evariste Nshimiyimana på telefon 950 35 418 eller e-post.

Idrettsaktiviteter

Tromsø kommune har et variert og bredt tilbud innen idrett. Idrettens storbyarbeid drives av Tromsø Idrettsråd med støtte fra Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og Norges idrettsforbund (NIF). De arrangerer mange inkluderende aktiviteter i samarbeid med lokale idrettslag.

Bordtennis
Bordtennistilbud for tromsøbefolkning finnes på Teoribygget. Besøksadresse er er Strandveien 8. Det er åpent hus hver tirsdag kl. 18- 20. For mer informasjon se Tromsøbtk. Kontaktperson er Erik Eidesen, telefon 415 76 400. Bordtennistilbud er en del av prosjekt inkludering i idrettslag.

Svømmeopplæring for alle
Kvaløya sportsklubb, svømmeavdeling tilbyr svømmeopplæring for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn for å kunne være trygge i vannet. Dette er et møteplass uten krav til svømmekunskap. Første gruppe består av menn og barn fra  kl 1700 til 1800, andre gruppe består av begge kjønn fra  kl 1800 til 1900 og tredje gruppe er representert av kvinner og barn fra kl 1900 til 2000. Se aktivitetsplan for svømming for alle  vår 2018

Volleyball
BKT ( Ball Klubb i Tromsø) er idrettslag som driver volleyball.Tromsø kommune ved Kultur og idrett  i samarbeid med Tromsø Idrettsråd inviteter til gratis åpen volleyballtrenning (DOC) (PDF) for damer i Stakkevollanhallen tirsdager kl. 20.30 - 21.30 med oppstart tirsdag 19.september 2017. Det er også åpen gratis volleyballtrening for menn som starter kl. 19.30 - 20.30 hver tirsdag - se Trening for menn. (DOC) (PDF)

Kontaktperson er Mette K. Alstad Østvik, telefon 482 23 161 e-post: Mette.K.Ostvik@tromso.kommune.no

Fotball
Fotball er et tiltak rettet for alle som ønsker å spille fotball. Barn under 16 år er innmeldt i vanlige norske fotballag i hver bydel der de bor. De voksne over 16 år er organisert i et lag som heter Multicultural Sports Clubb. Laget har trening i Fløyahallen mandag, onsdag og fredag fra kl. 13.45 til 15.45.
Ta kontakt med Irvin Kofa Junior på tlf 455 74 727. For mer info les her (DOC) (PDF)

Basket
Tromsø Storm inviterer alle barn og ungdommer som har lyst til å spille basket. Les mer

ANT Taekwondo 
ANT Taekwondo jobber aktivt for å integrere innvandrere og andre i et sunt, spennende og vennlig miljø. ANT Taekwondo tilbyr trening  til nyankomne i byen og andre som er interessert. Kontaktperson er Ivan Tzatchev, mob: 916 21 726. Les mer

TURBO
Gratis utlån av tur- og fritidsutstyr til deg som bor i Tromsø. Turbo ligger mellom kinoen og biblioteket på rådhuset. Her kan du låne alt fra ski, staver, telt, hjelm,sykkel, akebrett.
Åpningstiden: Tirsdag og torsdag fra kl. 14.00 til 19.00 og onsdag fra kl. 13.00 til 19.00. Kontakt: turbo@tromso.kommune.no
Telefon: 906 52 524 /415 46 253. Les mer her

Kulturaktiviteter

Sommerklubb
Sommerklubb er et fast tilbud i juli måned hvert år for barn som er mellom 7 og 13 år. Barn lærer å bruke naturen og fjæra som lekeplass. De deltar i forskjellige aktiviteter blant annet, badedager på Alfheim Svømmehall og Polarbadet, turdager i næreområdet. Sommerklubben er drevet av Fritidsseksjonen i Tromsø kommune. 

Barneleir
Barneleir er et fast tilbud for barn mellom 9 og 12 år. Fritidsseksjonen arrangerer barneleir hvert år etter skoleavslutning i juni. Barna deltar i forskjellige aktiviteter blant annet fjelltur, fiske fra båt, vannaktiviteter, bo i 16 mannstelt, lære å brukeskog og fjell, strandturer med seiling/kano/kajakk, osv…. 

Ungdomsleir
Ungdomsleir er et fast tilbud organisert av Fritidsseksjonen i Tromsø kommune for ungdommer mellom 13 og 16 år i august måned hvert år. Her kan man være med på: fjelltur, fiste fra båt, vannaktiviteter, seiling, bading med tørrdrakt, førstehjelp, klatring og rappellering, bo i 16 mannstelt, motorcross kjøring. 

Juniorklubb
Juniorklubb er et tilbud for barna fra 4. – 7.trinn. Barna kan delta i forskjellige aktiviteter blant annet diskotek, bordtennis, biljard, kiosk, konkurranser og andre leker. Det finnes juniorklubb i Hamna, i Kroken, på Stakkevollan, på Fagereng, på Mortensnes, på Kvaløyasletta bydelshus. Les mer her

Ungdomsklubb
Ungdomsklubb er et tilbud drevet av Fritidsseksjonen i Tromsø kommune for ungdommer fra 13 år til 18 år. Ungdomstiltak befinner seg i hver bydel. Ungdommer driver ulike aktiviteter blant annet film, musikk, data, kafe, biljard, bordtennis med mer. Les mer her

Musikk og dans
Tromsø kulturskole er fagsenter for musikk og dans og gir tilbud til 2200 elever. http://www.tromso.kommune.no/kulturskolen.121341.no.html 

Gitar, piano, trommer, keyboard
Er du interessert i å lære gitar, piano, trommer eller keyboard? Tromsø kommune har et kompetansesenter for rock i Nord – Norge som gir kulturtilbud i disse instrumentene og har øvingslokaler på Tvibit. For mer info: http://www.kofor.no/om-kofor/

Tegning, maling, keramikk og redisign
 Kunstskolen har ansvar for disse aktivitetene og organiserer kurs for læring og oppdatering.
 For mer info: http://www.tromso.kommune.no/kunstskolen.121630.no.html

Filmkurs
Tvibit som er et kulturhus for unge kreative mennesker i alderen 15-25 år, hjelper deg med å realisere din filmidé. Her kan du lære å lage og redigere film. I tillegg kan du låne kamera og annet utstyr du trenger til å lage film. Tilbudet er helt gratis! De beste filmene er presentert under Nordisk Ungdom Film Festival (NUFF) hvert år. For mer info: http://www.tvibit.net/

Frivillige organisasjoner

Positivt samspill mellom offentlig og frivillig sektor er avgjørende for å integrere flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet. Tromsø kommune samarbeider med alle frivillige organisasjoner og oppfordrer dem å inkludere flyktninger og invandrere i deres virksomheter. Tromsø kommune og HATS organiserer hvert år frivilligheten i sentrum som er arena for å rekruttere nye medlemmer og å informere om de forskjellige aktivitetene. 

Kirkens bymisjon
Kirkens Bymisjon i Tromsø er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med 10 sentre i 10 byer i Norge. Kirkens Bymisjon i Tromsø har som verdier respekt, omsorg og rettferdighet. Arbeidsfeltet for Kirkens Bymisjon i Tromsø er barn, ungdom, familier, flyktninger og mennesker med rusproblemer.  Tromsø Bymisjonen har interessante prosjekter som inkluderer flyktninger og innvandrere blant annet, I lag på tur, Ilag ungdomsklubb, kvinneloft, Gro i Nord, Home- Start, julefeiring i felleskap og romjulsfest for familier. Les mer på deres hjemmesider her.

Tromsø Turlag
Troms Turlag er en frivillig organisasjon stiftet i 1907 og knyttet til Den Norske Turistforening. Formålet med Troms Turlaget er å fremme et aktivt og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Troms Turlag arrangerer flere aktiviteter blant annet dags-, overnattings- og helgeturer til Tromsøområdet, indre Troms og andre turområder som også frister med flott turterreng; Kvaløya, Ringvassøy, Nordreisa og Senjaområdet. Les mer her

Tromsø Røde Kors
Røde Kors er verdens største humanitær organsisasjon og finnes i over 185 nasjoner. Røde kors har over 100 millioner frivillige. Den Internasjonal Røde Kors har som mandat å beksytte  ofre for krig og konflikt mot overgrep og forfølgelse, å ytre humanitær assistanse, å øke respekt for menneskererettigheter og internasjonal humanitær rett.Tromsø Røde Kors er en viktig samarbeidspartner  og har flere tiltak som inkluderer flyktninger og innvandrere i Tromsø samfunnet. For mer informasjon, les her  

Amnesty International
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Amnesty avslår brudd på menneskerettigheter og lærer folk å forsvare sine rettigheter. Amnesty har blant overordne mål å sikre rettigheter til flykgninger, asylsøkere og migranter.  
For mer informasjon, les her 

Redd Barna
Redd barna er en frivillig organisasjon som forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tromsø kommune samarbeider med Redd barna lokalt gjennom informasjon på skole om barns rettigheter, mobbing, overgrep og deltakelse  med aktiviteter på internasjonal uke. Redd Barna i Tromsø arrangerer noen aktiviteter for barn som bor på Tromsø mottak. For mer informasjon, besøk deres hjemmeside

Integreringsrådet

Om integreringsrådet
Tromsø kommunestyre vedtok i sak 4/17 oppretting av integreringsråd. Integreringsrådet skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent, tolerant og inkluderende samfunn, der innbyggere fra andre land deltar og bidrar. Det er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd, som samarbeider med kommunestyret, kommuneadministrasjonen og Tromsøsamfunnet for øvrig om saker som er viktige for deltakelse og integrering.

Integreringsrådet skal ha ni medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Seks av medlemmene skal være innbyggere fra andre land og verdensdeler, minst en av disse skal være arbeidsinnvandrer. Disse foreslås av lag, foreninger og andre gjennom en åpen utslysning. Tre medlemmer velges blant medlemmene av Tromsø kommunestyre. Se retningslinger for integreringsrådet.

​Sammensetting av medlemmene
Faste medlemmer

1. Elin Jørgensen, Rødt. 95 08 91 63. elin.jorgensen@tromso.kommune.no
2. Gunnhild Johansen, SV.                  gunhild.johansen@tromso.kommune.no
3. 
4. Natalia Ermolia, Russland. 94 10 12 85.      ashatan1504@inbox.ru
5. Niloufarsadat Sharif, Iran. 40 32 39 40.        niloufar.sharifi@ymail.com
6. Kamila A. Stankiewicz, Polen. 94 25 05 37. kamila.anna.stankiewicz@unn.no
7. Oliver Mizero, Rwanda. 98 08 58 02.            mizero_jb@hotmail.com
8. Nawar Ibraheem, Syria. 45 86 61 78.            knawark@hotmail.com
9. Abdalla Mohamed Ali, Eritrea. 41 85 64 74.  abdalla.mohammedali7@gmail.com

Varamdlemmer
1. Hanne Stenvaag, Rødt
2. Benjamin Notkevich, SV
3.  
4. Nelvis Castillo Duenas, Cuba. 41 25 41 35. nelviscast@yahoo.es
5. Ali Hussein Abdullahi, Somalia. 94 10 24 82. husali007@hotmail.com
6. Glennda Villaflor. Filippinene. 92 63 91 55.    vglenndagmail.com
7. Farshad Tami, Iran. 96 87 98 76.                   farshadtami@gmail.com

Oppgaver
Rådet skal være høringsorgan og avgi uttalelser i saker og planer av interesse for mennesker med innvandrerbakgrunn. 
Rådet skal bidra til å bygge og dele kunnskap innen integreringsfeltet.
Rådet skal stimulere til kreativitet og nytenking innen forbedring av levekår og deltakelse av innvandrere i samfunnslivet.
Rådet skal arrangere et fagseminar sammen med kommunens sekretariat og andre aktuelle aktører.
Rådet skal utarbeide årsmelding og sendes til kommunestyret. 
 

Søk tilskudd til integrering 2018

Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner , flerkulturelle tiltak og frivillig virksomhet i lokalsamfunn ( IMDis midler).
Her er det elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 20. februar

Formål
Formålet med driftstilskudd  til lokale innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. 
Målsettingen med tilskudd til flerkulturelle tiltak og frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. 
Tiltaket skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Tromsø kommune oppfordrer lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å søke.
Kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst og språk kan være noen eksempler på slike tiltak