Kultur- og idrettstilbud

Kultur og idrett har ansvar for å tilrettelege kultur- og fritidstilbud for hele befolkning inkludert også flyktninger og innvandrere. Tromsø kommune ønsker at alle nyankomne til byen skal delta i kultur - og fritidsaktivteter. Det finnes rom for alle som ønsker å være med. Noen tilbud er organisert av Tromsø kommune, lag foreninger, frivillige organisasjoner og kulturinstituasjoner. Flyktninger og innvandrere er hjertelig velkommen til å delta i de forskjellige aktivitetene. Her finner du informasjon om de ulike kultur- og fritidstilbudene.

Tromsø kommune har flere tilbud for barn og unge i de forskjellige bydelene og vektlegger at alle barn og unge som kommer fra andre land skal føle seg hjemme her, og at de deltar i kultur- og idrettsaktiviteter. For mer informasjon les her

For mer informasjon, ta kontakt med integreringskonsulent Evariste på telefon 950 35 418 / 901 28 149 eller på e-post evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no

Kulturtilbud

Kultur og idrett har ansvar for å tilrettelege kultur- og fritidstilbud for hele befolkning inkludert også flyktninger og innvandrere. Tromsø kommune ønsker at alle nyankomne til byen skal delta i kultur - og fritidsaktivteter. Det finnes rom for alle som ønsker å være med. Noen tilbud er organisert av Tromsø kommune, lag foreninger, frivillige organisasjoner og kulturinstituasjoner. Flyktninger og innvandrere er hjertelig velkommen til å delta i de forskjellige aktivitetene. Her finner du informasjon om de ulike kultur- og fritidstilbudene.

Tromsø kommune har flere tilbud for barn og unge i de forskjellige bydelene og vektlegger at alle barn og unge som kommer fra andre land skal føle seg hjemme her, og at de deltar i kultur- og idrettsaktiviteter. For mer informasjon les her

For mer informasjon, ta kontakt med integreringskonsulent Evariste på telefon 950 35 418 / 901 28 149 eller på e-post evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet ( IMDis midler)

Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2017.
Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 20. februar 2017

Formål

Formålet med tilskudd til lokale invandrerorganisasjoner  er å medvirke til å styrke innvandrerbefolknignens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk.Målsettingen med tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. 

Tromsø kommune oppfordrer alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å søke. Kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst og språk kan være noen eksempler på slike tiltak.