Kultur og idrett har ansvar for å tilrettelege kultur- og fritidstilbud for hele befolkningen inkludert flyktninger og innvandrere. Forskningslitteratur påpeker at deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter er en kilde til glede, overskudd og mestring. Tromsø kommune oppfordrer alle flyktninger og innvandrere  å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Har du behov for mer informasjon om eksisterende tilbud, ta kontakt med integreringskonsulent Evariste Nshimiyimana på telefon 950 35 418 eller e-post.

Idrettsaktiviteter

Tromsø kommune har et variert og bredt tilbud innen idrett. Idrettens storbyarbeid drives av Tromsø Idrettsråd med støtte fra Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og Norges idrettsforbund (NIF). De arrangerer mange inkluderende aktiviteter i samarbeid med lokale idrettslag.

Bordtennis
Bordtennistilbud for tromsøbefolkning finnes på Teoribygget. Besøksadresse er er Strandveien 8. Det er åpent hus hver tirsdag kl. 18- 20.
For mer informasjon se Tromsøbtk. Kontaktperson er Erik Eidesen, telefon 415 76 400. Bordtennistilbud er en del av prosjekt inkludering i idrettslag.

Svømmeopplæring for alle
Kvaløya sportsklubb, svømmeavdeling tilbyr svømmeopplæring for barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn for å kunne være trygge i vannet. Dette er et møteplass uten krav til svømmekunskap. Første gruppe består av menn og barn fra  kl 1700 til 1800, andre gruppe består av begge kjønn fra  kl 1800 til 1900 og tredje gruppe er representert av kvinner og barn fra kl 1900 til 2000. Se aktivitetsplan for svømming for alle  vår 2018

Volleyball
BKT ( Ball Klubb i Tromsø) er idrettslag som driver volleyball.Tromsø kommune ved Kultur og idrett  i samarbeid med Tromsø Idrettsråd inviteter til gratis åpen volleyballtrenning (DOC) (PDF) for damer i Stakkevollanhallen tirsdager kl. 20.30 - 21.30 med oppstart tirsdag 19.september 2017. Det er også åpen gratis volleyballtrening for menn som starter kl. 19.30 - 20.30 hver tirsdag - se Trening for menn (DOC) (PDF). Kontaktperson: Mette K. Alstad Østvik, telefon 482 23 161.

Fotball i samarbeid med Multicultural Sports Club
Fotball er et tiltak rettet for alle som ønsker å spille fotball. Barn under 16 år er innmeldt i vanlige norske fotballag i hver bydel der de bor. De voksne over 16 år er organisert i et lag som heter Multicultural Sports Clubb. Laget har trening i Fløyahallen mandag, onsdag og fredag fra kl. 13.45 til 15.45.
Ta kontakt med Irvin Kofa Junior på telefon 455 74 727. For mer info Les mer (DOC) (PDF

Fotball tilbud i samarbeid med Tromsø IL og Tromsø idrettsråd

Er du mellom 16 år og 24 år  og har du lyst til å spille fotball? Tromsø IL og Tromsø idrettsråd har startet opp et lavterskelfotballag for unge menn mellom 16 og 24 år. Laget er åpent for alle. flyktninger, innvandrere og andre som ønsker å spille fotball. Fra 2019 skal laget spille på ordinært seriespill. 
Kontaktpersoner: Britt Leandersen: 93670590 og Tom Høgli: 93415395.  Les mer  (DOC) (PDF)
 
Basket
Tromsø Storm inviterer alle barn og ungdommer som har lyst til å spille basket.

ANT Taekwondo 
ANT Taekwondo jobber aktivt for å integrere innvandrere og andre i et sunt, spennende og vennlig miljø. ANT Taekwondo tilbyr trening  til nyankomne i byen og andre som er interessert. Kontaktperson er Ivan Tzatchev, telefon 916 21 726.

TURBO
Gratis utlån av tur- og fritidsutstyr til deg som bor i Tromsø. TURBO ligger mellom kinoen og biblioteket på rådhuset. Her kan du låne alt fra ski, staver, telt, hjelm,sykkel, akebrett.
Åpningstiden: Tirsdag og torsdag fra kl. 14.00 til 19.00 og onsdag fra kl. 13.00 til 19.00. Kontakt: turbo@tromso.kommune.no - telefon 906 52 524. 

Kulturaktiviteter

Sommeraktiviteter
I år som i fjor arrangerer Fritid sommerklubb for barn mellom 7 og 13 år, sommerleir for barn mellom 9 og 12 år og bootcamp for ungdom mellom 13 og 17 år. Her kan du bli med på kanopadling, fjelltur, paintball, bygging av gapahuk eller fisketur. Dette er sosiale turer hvor nye vennskapsbånd knyttes.
 • Sommerklubb for barn i alderen 7 - 13 år (ferdig med 1. trinnet) - uke 27 til og med uke 30
 • Sommerleir for barn i alderen 9 til 12 år. (Ferdig med 4. trinnet) I år arrangeres det to leire, en i uke 26 og en i uke 27
 • Sommerleir «Bootcamp» for ungdom i alderen 13 til 17 år i uke 33
Juniorklubb og ungdomsklubb
 • Juniorklubb er et tilbud for barna fra 4. – 7.trinn. Barna kan delta i forskjellige aktiviteter blant annet diskotek, bordtennis, biljard, kiosk, konkurranser og andre leker. Det finnes juniorklubb i Hamna, i Kroken, på Stakkevollan, på Fagereng, på Mortensnes, på Kvaløyasletta bydelshus. 
 • Ungdomsklubb er et tilbud drevet av Fritidsseksjonen i Tromsø kommune for ungdommer fra 13 år til 18 år. Ungdomstiltak befinner seg i hver bydel. Ungdommer driver ulike aktiviteter blant annet film, musikk, data, kafe, biljard, bordtennis med mer. 
Musikk og dans
Kulturskolen er fagsenter for musikk og dans og gir tilbud til 2200 elever.

Gitar, piano, trommer, keyboard
 • Er du interessert i å lære deg å spille gitar, piano, trommer eller keyboard? Da kan du kan melde deg på kurs på Kulturskolen
 • Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) har også tilbud for band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje i sine øvingslokaler på Tvibit. 
Tegning, maling, keramikk og redisign
Kulturskolen tilbyr ulike kurs i visuell kunst.

Filmkurs
Filmveksthuset Tvibit er et kulturhus for unge kreative mennesker i alderen 15-25 år og kan hjelpe deg med å realisere din filmidé. Her kan du lære å lage og redigere film. I tillegg kan du låne kamera og annet utstyr du trenger til å lage film. Tilbudet er helt gratis! De beste filmene er presentert under Nordisk Ungdom Film Festival (NUFF) hvert år. 

Frivillige organisasjoner

Positivt samspill mellom offentlig og frivillig sektor er avgjørende for å integrere flyktninger og innvandrere i det norske samfunnet. Tromsø kommune samarbeider med alle frivillige organisasjoner og oppfordrer dem å inkludere flyktninger og invandrere i deres virksomheter. Tromsø kommune og HATS organiserer hvert år frivilligheten i sentrum som er arena for å rekruttere nye medlemmer og å informere om de forskjellige aktivitetene. 

Kirkens bymisjon
Kirkens Bymisjon i Tromsø er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med 10 sentre i 10 byer i Norge. Kirkens Bymisjon i Tromsø har som verdier respekt, omsorg og rettferdighet. Arbeidsfeltet for Kirkens Bymisjon i Tromsø er barn, ungdom, familier, flyktninger og mennesker med rusproblemer.  Tromsø Bymisjonen har interessante prosjekter som inkluderer flyktninger og innvandrere blant annet, I lag på tur, Ilag ungdomsklubb, kvinneloft, Gro i Nord, Home- Start, julefeiring i felleskap og romjulsfest for familier. 

Tromsø Turlag
Troms Turlag er en frivillig organisasjon stiftet i 1907 og knyttet til Den Norske Turistforening. Formålet med Troms Turlaget er å fremme et aktivt og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Troms Turlag arrangerer flere aktiviteter blant annet dags-, overnattings- og helgeturer til Tromsøområdet, indre Troms og andre turområder som også frister med flott turterreng; Kvaløya, Ringvassøy, Nordreisa og Senjaområdet. 

Tromsø Røde Kors
Røde Kors er verdens største humanitær organsisasjon og finnes i over 185 nasjoner. Røde kors har over 100 millioner frivillige. Den Internasjonal Røde Kors har som mandat å beksytte  ofre for krig og konflikt mot overgrep og forfølgelse, å ytre humanitær assistanse, å øke respekt for menneskererettigheter og internasjonal humanitær rett.
Tromsø Røde Kors er en viktig samarbeidspartner og har flere tiltak som inkluderer flyktninger og innvandrere i Tromsø samfunnet. 

Amnesty International
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Amnesty avslår brudd på menneskerettigheter og lærer folk å forsvare sine rettigheter. Amnesty har blant overordne mål å sikre rettigheter til flykgninger, asylsøkere og migranter.  

Redd Barna
Redd barna er en frivillig organisasjon som forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tromsø kommune samarbeider med Redd barna lokalt gjennom informasjon på skole om barns rettigheter, mobbing, overgrep og deltakelse  med aktiviteter på internasjonal uke. Redd Barna i Tromsø arrangerer noen aktiviteter for barn som bor på Tromsø mottak. 

Integreringsrådet

Om integreringsrådet
Tromsø kommunestyre vedtok i sak 4/17 oppretting av integreringsråd. Integreringsrådet skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent, tolerant og inkluderende samfunn, der innbyggere fra andre land deltar og bidrar. Det er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd, som samarbeider med kommunestyret, kommuneadministrasjonen og Tromsøsamfunnet for øvrig om saker som er viktige for deltakelse og integrering.

Integreringsrådet skal ha ni medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Seks av medlemmene skal være innbyggere fra andre land og verdensdeler, minst en av disse skal være arbeidsinnvandrer. Disse foreslås av lag, foreninger og andre gjennom en åpen utslysning. Tre medlemmer velges blant medlemmene av Tromsø kommunestyre. Se retningslinger for integreringsrådet.

Faste medlemmer
1. Elin Jørgensen, Rødt. Telefon 950 89 163
2. Gunnhild Johansen, SV. Telefon                    , Leder                
3. Lars Echroll,              H.  Telefon, 93057121
4. Natalia Ermolia, Russland, telefon 941 01 285
5. Niloufarsadat Sharif, Iran, telefon 403 23 940
6. Kamila A. Stankiewicz, Polen. 94 25 05 37
7. Oliver Mizero, Rwanda, telefon 980 85 802
8. Nawar Ibraheem, Syria, telefon 458 66 178
9. Abdalla Mohamed Ali, Eritrea, telefon 418 56 474

Varamedlemmer
1. Hanne Stenvaag, Rødt. Telefon 99331705
2. Benjamin Notkevich, SV. Telefon 41328402
3. Ragnild Berg Nilsen, H. Telefon 48020255
4. Nelvis Castillo Duenas, Cuba. Telefon 412 54 135
5. Ali Hussein Abdullahi, Somalia. Telefon 941 02 482
6. Glennda Villaflor, Filippinene. Telefon 926 39 155
7. Farshad Tami, Iran. Telefon 968 79 876

Oppgaver
 • Rådet skal være høringsorgan og avgi uttalelser i saker og planer av interesse for mennesker med innvandrerbakgrunn
 • Rådet skal bidra til å bygge og dele kunnskap innen integreringsfeltet
 • Rådet skal stimulere til kreativitet og nytenking innen forbedring av levekår og deltakelse av innvandrere i samfunnslivet
 • Rådet skal arrangere et fagseminar sammen med kommunens sekretariat og andre aktuelle aktører
 • Rådet skal utarbeide årsmelding og sendes til kommunestyret

Søk tilskudd til integrering 2018

Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, flerkulturelle tiltak og frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDis midler).
Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 20. februar

Formål
Formålet med driftstilskudd  til lokale innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Målsettingen med tilskudd til flerkulturelle tiltak og frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltaket skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Tromsø kommune oppfordrer lag, foreninger og frivillige organisasjoner til å søke. Kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst og språk kan være noen eksempler på slike tiltak.