Internasjonalt arbeid

Tromsø kommune er i høyeste grad en internasjonal kommune som har, både internasjonalt og nasjonalt, synliggjort en vilje og et ønske om å komme kraftigere på banen på den internasjonale arena. I løpet av de siste årene har kommunen markert seg sterkt gjennom en rekke internasjonale prosjekter og visjonære satsinger.

Globalisering, internasjonalisering og samarbeid på tvers av grenser er en del av den norske hverdagen. Internasjonal policy og internasjonale lover setter rammer også på lokalnivå. Internasjonalt engasjement og arbeid bør derfor være en prioritert og integrert del av Tromsø kommunes virksomhet.

En intensivering av kommunens internasjonale engasjement vil gi positive synergier ikke bare for Tromsø kommune, men for hele regionen. I kjølvannet av internasjonale aktiviteter og satsinger følger kompetansehevning, nye perspektiver, kulturmangfold og kulturforståelse, åpenhet og solidaritet. Internasjonalt arbeid er med andre ord også et arbeid som forsterker kommunens omdømme.

  

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen