Fagleder/ IT-sjef: Frode Seipäjärvi
Telefon: 411 40 092

Datahjelpa
Telefon: 482 00 999
Epost: datahjelpa@tromso.kommune.no
 
IT-vakta (døgnåpen)
Telefon: 488 67 462

Postadresse: IT-senteret, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Storgata 74, 3. etasje
Telefon: 77 79 00 00
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Ansatte


Om IT-senteret
IT-senteret er kommunens sentrale fagenhet på området informasjonsteknologi. IT-senteret har bl.a. ansvar for valg og drift av teknologisk infrastruktur, sikkerhet og kvalitet i de IT-løsninger som tas i bruk. Arbeidsoppgavene spenner over et vidt felt, som utbygging, drift og vedlikehold av kommunikasjonsnett og administrative datasystemer, brukerstøtte og IT-opplæring.