Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), region Midt- og Nord-Troms. 17 kommuner i Midt- og Nord-Troms, tilsvarende Troms Politidistrikt, har inngått et samarbeid om interkommunal beredskap for å være bedre rustet til å takle akutte forurensningshendelser på land og på sjø.
 
Klima- og forurensningsdirektoratet har delt Norge inn i 33 regioner, og IUA Midt- og Nord-Troms er region nr 31. Følgende kommuner inngår i vår region: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy, Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken.

Kontaktinformasjon

Sekretariat
Brann og redning
Telefon: 77 79 07 05
E-post: iua@tromso.kommune.no
 
Sentralbord (24t): 77 79 07 00
Faks (24 t): 77 79 07 19
 
Leder IUA
Brann- og redningssjef 
Telefon: 77 79 07 01/ 913 65 681

Nestleder IUA
Havnedirektør Halvard Pettersen
Telefon: 77 66 18 54/ 950 58 325
Faks: 77 66 18 51

IUA aksjonsutvalg

IUA sitt aksjonsutvalg utgjør aksjonsledelsen ved langvarige forurensningshendelser innenfor vårt ansvarsområde og ledes av brann- og redningssjefen i Tromsø kommune. Utvalget har følgende øvrige representanter: havnedirektøren i Tromsø Havn, to valgte representanter fra eierkommunene samt representanter fra Troms Politidistrikt, Fiskeridirektoratet - region Troms, oljeselskapene, industrien og Fylkesmannen.
 
Utvalget har videre ansvar for å øve mannskaper og utstyr, for at det foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan samt påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen.