Omsorgstjenesten Jadeveien er lokalisert på to hus rett ovenfor Kroken kirke og omfatter sykehjemsavdelingene Dalheim og Strimmelen (i grønt hus), Jadevegen 45 og avdelingene Solstrand samt enhetens administrasjon (i det blå huset med klokketårnet), Jadevegen 43.

Kontakt oss

Enhetsleder: Astrid Nermo
Telefon: 77 79 13 37/ 996 20 134
E-post: astrid.nermo@tromso.kommune.no

E-post: omsorgstjenesten.jadeveien@tromso.kommune.no

Adresse: Jadeveien 43/45, 9022 Krokelvdalen

Avdeling Dalheim
Telefon 77 79 13 31/ Vakttelefon 974 83 348

Avdeling Solstrand 
Telefon: 77 79 13 28/ Vakttelefon 482 96 365

Avdeling Strimmelen 
Telefon: 77 79 13 33/ Vakttelefon 400 32 292


Ansatte

Avdeling Dalheim

Avdelingsleder: Astrid Nermo
Telefon: 77 79 13 37/ 996 20 134
E-post: astrid.june.nermo@tromso.kommune.no

Avdeling Dalheim er tilrettelagt for personer med demens, og er plassert i det grønne huset. Vårt mål for den enkelte beboer er at de skal oppleve trygghet og gode stunder som gir glimt av liv, glede og mening.

Demenssykdommen påvirker evnen til å formidle egne behov og opplevelse av egen identitet. Dette fører gjerne til at samhandling med andre kan bli vanskelig og truende. Ved hjelp av godt kvalifiserte medarbeidere og bruk av Marte Meo som veiledningsmetode søker vi å skape et miljø som fremmer pasientens deltagelse i eget liv. Avdelingen legger vekt på faglig utvikling for ansatte og fungerer som praksisplass for studenter, elever og personer som har behov for utprøving.

Avdeling Solstrand

Avdelingsleder: Karin Svendsen
Telefon: 77 79 13 27
E-post: karin.svendsen@tromso.kommune.no

For henvendelser: Ta kontakt med avdelingsleder eller enhetsleder.

Avdeling Solstrand ligger i det blå huset med klokketårn. Avdelingen er på lik linje med avdeling Dalheim en spesialavdeling for pasienter med demens. Det arbeides med faglig utfordrende oppgaver og prosjekter.

Avdeling Strimmelen

Avdelingsleder: Trude Elisabeth Jensen
Telefon: 77 79 13 33
E-post: trude.elisabeth.jensen@tromso.kommune.no

For henvendelser: Ta kontakt med avdelingsleder eller enhetsleder.

Avdeling Strimmelen er Omsorgstjenesten Jadeveiens minste avdeling og er plassert i det blå huset sammen med avdeling Solstrand. Strimmelen er en forsterket skjermet avdeling for eldre pasienter med demens og psykiatriske sykdommer. Dette er den eneste avdelingen i Tromsø kommune som er tilrettelagt for å ta imot pasienter med betydelig utfordrende adferd.

Fokusområder

Kvalitet, involvering og informasjon.

  • I de små ting frihet
  • I de store ting enighet
  • I alle ting OMSORG for pasienten og hverandre