header til nettsiden sykepleier_668x223.jpg

Jobb i helse
Vi har ulike stillinger i alt fra hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rus/­psykisk helse og til ­tjenester til yngre med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten dekker alle livsløp, fra barn til eldre.

Se alle våre ledige stillinger for sykepleiere


Sommerjobb - Omsorgstjenesten Sørøya
Våre faste ansatte skal avvikle sommerferie, så vi trenger din hjelp for å kunne gi våre tjenestemottakere et godt tilbud også i sommer. 
Er du sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, assistent, student eller bare har lyst til å jobbe med mennesker som trenger omsorg, er du velkommen til å søke sommerjobb hos oss. Vi har behov for ferievikarer i perioden 19. juni – 27. august. Ønsker du en interessant og spennende sommerjobb, i hele eller deler av denne perioden, er dette muligheten for deg.
Søknadsfrist 31. mars Søk på sommerjobb

Bli med å skape den gode dagen! 
Kvaløysletta sykehjem søker ferievikarer som liker å arbeide med eldre mennesker. 
Du må ha lyst til å arbeide i et aktivt og spennende tverrfaglig miljø som stadig er i utvikling. 
Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere,sykepleie og helsefag studenter og assistenter 
Stillingsstørrelser kan diskuteres. 
Alle stillinger med jobb hver 2. helg.
Søknadsfrist 31. mars Søk på sommerjobb

Sommerjobb - Rus- og psykiatritjenesten
Du er trygg, selvstendig og gjennomfører pålagte arbeidsoppgaver. 
Rus og psykiatritjenesten (RPT) søker sommervikarer som skal gi tjenester til mennesker med sammensatte utfordringer. 
RPT har 8 avdelinger og til sammen 130 årsverk. 
Vi søker etter sommervikarer fortrinnsvis til våre turnusavdelinger samt Kafe 103 (dagtid) 
Vi ser etter deg som liker varierte arbeidsoppgaver, spennende utfordringer, både faglige og sosialt. 
Søkere fordeles som timelønnet til ulike avdelinger ut i fra interesse og kompetanse.
Søknadsfrist 2. april Søk på sommerjobb

Nattsykepleier (ØHD) - Rehabiliteringstjenesten / Helsehuset Tromsø
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier. Tilbudet som gis skal være bedre eller like godt for pasientene som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Det allmennmedisinke innholdet i tilbudet ivaretas av ØHD overlege i 100% stilling og det er etablert egen vaktordning for ØHD. 
Avdelingen holder for tiden til i sentrumsnære lokaler på Seminaret bo og velferdssenter, men flytter høsten 2017 inn i flotte lokaler i Tromsø helsehus. I dag er avdelingen organisert i enhet for rehabilitering, etat for Helsetjenester. Organisatorisk tilknytning endres ved etablering i Tromsø Helsehushttp://tromso.kommune.no/helsehuset . 
Vi søker: Nattsykepleier ØHD, i fast 100 % stilling 
Vi søker kandidater som har interesse for kvalitetsutvikling, trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø og liker utfordringer. Riktig kandidat vil ha påvirkningsmuligheter i en organisasjon i utvikling
Søknadsfrist 9. april Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier som gjør en forskjell
Vi vet det: Enhver sykepleier gjør en forskjell. Er du den som vil gjøre en forskjell hos oss? Velger du oss, får du et spennende og utviklende arbeidsmiljø som er opptatt av et helhetlig pasientforløp. 
Du blir å jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- og geriatrisk sykepleiere. Vi er en tverrkulturell gruppe, og har høy grad av nærhet til pasienter/brukere og nærmeste leder. Våre arbeidsdager er varierte og lærerike og gir stor grad av medbestemmelse. Avdeling Sydspissen trenger deg som vil være med å styrke vårt allerede sterke fagteam.
Søknadsfrist 9. april Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier - Omsorgstjenesten Jadevegen
Omsorgstjenesten Jadeveien er en av Tromsø kommunes fem sykehjem og ligger i naturnære vakre omgivelser i bydelen Kroken på fastlandssiden av Tromsø. 
Våre arbeidsdager er varierte og kan være travle, men de er aldri kjedelige. Vi trenger nå flere gode medarbeidere som vil være med å styrke vårt allerede sterke team. 
Søknadsfrist 9. april Søk på stillingen som sykepleier

Vi søker etter 10 turnusinteresserte medarbeidere
Vil du være med å videreutvikle turnusarbeidet i kommunen, og bidra til økt kompetanse på turnusplanlegging? Seksjon for oppfølgingstjenester videreutvikler konseptet med Ressursbaser og søker etter 10 turnusinteresserte medarbeidere.
Søknadsfrist 14. april Søk på stillingen som turnusmedarbeider

Sommervikar - Sør-Tromsøya sykehjem
Vi søker etter deg som vil jobbe i et trivelig miljø med mennesker i sommer. Sør-Tromsøya sykehjem søker etter assistenter, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, vernepleiere og sykepleiere fortrinnsvis med erfaring fra eldreomsorgen. vi trenger: 
Assistenter 
Helsefagarbeider 
Hjelpepleiere 
Vernepleiere 
Sykepleier 
Stillingene inngår i turnus, med arbeid hver andre eller hver tredje helg og dag/kveld.
Søknadsfrist 15. april Søk på sommerjobb

Sykepleier - Søt-Tromsøya
Vi har ledig fast stilling i 100 % som sykepleier, på plan 4. Stillingen er i 2 delt turnus, med arbeid hver 3. helg. For deg som ønsker å jobbe flere helger pr år, ytes det kompensasjon.
Søknadsfrist 20. april Søk på stillingen som sykepleier

Sommerjobb - Rehabiliteringstjenesten
Har du spesiell interesse for, eller studerer innen, helse og omsorg? Ønsker du sommerjobb sentrumsnært i en av Tromsø kommunes fantastiske avdelinger? Liker du å hjelpe andre mennesker og inngå i et team? 
Avdeling Seminaret korttid og rehabilitering søker etter ferievikarer som assistenter, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleiere. Pr. i dag har avdelingen 29 plasser til blant annet rehabilitering, lindrende behandling, ØHD (øyeblikkelig hjelp døgn). Avdelingen består av pleiere, terapeuter og leger med fokus på tverrfaglig samarbeid, kvalitet og godt arbeidsmiljø. Lokalisert sentrumsnært på Seminaret, rett ved siden av brofestet til fastlandet. 
Stillingene har todelt turnus med jobb på dag/aften i ukedager og helg etter gjeldende turnus. Avdelingen har også behov for vikarer som kan jobbe på natt.
Søknadsfrist 23. april Søk på sommerjobb