header til nettsiden sykepleier_668x223.jpg

Jobb i helse
Vi har ulike stillinger i alt fra hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rus/­psykisk helse og til ­tjenester til yngre med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten dekker alle livsløp, fra barn til eldre.

Se alle våre ledige stillinger for sykepleiere


Sykepleiere og miljøterapeut Selnes barnebolig - Omsorgstjenesten Langnes 
Selnes barnebolig er en bolig for fire fastboende barn med utviklingsforstyrrelser. Ny barnebolig er under bygging og skal stå ferdig i september 2017. Antall plasser økes da til 6. Vi er i gang med forberedelsene til den nye boligen og søker nå etter flere sykepleiere og miljøterapeut. Vi søker deg som er engasjert og omsorgsfull og gjerne med erfaring/kompetanse fra arbeid med barn. 

Vi har følgende stillinger ledig: 
Sykepleiere, fast 
1 x 100 % stilling, turnus med dag- og aftenvakter, samt hver 3. helg. 
1 x 84 % stilling på natt. 
Miljøterapeut, vikariat til 01.09.18 
1 x 85 % stilling, turnus dag- og aftenvakter, samt hver 3. helg. 
Vi har også behov for noen flere sommervikarer.
Søknadsfrist 26. mai Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier ved forsterket korttidsavdeling - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø søker nå 6 
SYKEPLEIERE, i 100 % fast stilling til FORSTERKET KORTTIDSAVDELING 
Tilbud mellom en seng i tradisjonell primærhelsetjeneste og en seng på sykehus. Tilbud før, i stedet for eller etter sykehusbehandling. Det kan omfatte pasienter som gjennomgått omfattende kirurgisk eller medisinsk behandling for ulike helsetilstander – og som på grunn av dette er i behov av særlig oppfølging, overvåkning og behandling. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling eller oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Avdeling skal ha høy kompetanse og god tilgang til legetjenester, samt andre helsefaglige tjenester. Avdelingen vil ha 17 senger og ca.22 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 28. mai Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier og fagarbeider - Omsorgstjenesten Jadevegen
Omsorgstjenesten Jadeveien er en av Tromsø kommunes fem sykehjem og ligger i naturnære vakre omgivelser i bydelen Kroken på fastlandssiden av Tromsø. 
Våre arbeidsdager er varierte og kan være travle, men de er aldri kjedelige. Vi trenger nå flere gode medarbeidere som vil være med å styrke vårt allerede sterke team. 
Avdeling "Solstrand" har nå ledig 1 x 100 % stilling som sykepleier med arbeid hver 3 helg. 1 x 75 % fagarbeider med arbeid annen hver helg. 1 x 70 % fagarbeider, vikariat på natt med arbeid hver 4 helg.
Søknadsfrist 7. juni Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier/vernepleier til avd. Brensholmen - Kvaløya hjemmetjeneste
Avdeling Brensholmen ligger idyllisk til på Tromsøs beste vestkant, vakkert plassert mellom fjell og hav. Brensholmen ligger ca. 5 mil utenfor Tromsø sentrum. Om du liker friluftsliv og vakre omgivelser, er dette plassen å være. 
Du må ha førerkort og like bilkjøring, da vi tilbringer masse tid i bil mellom oppdragene. 
Vi jobber i turnus med dag og aften vakter og med jobb ft hver 6. helg, som da er langvakter. 
Vi søker etter en dyktig sykepleier eller vernepleier som kan fylle ei 100 % stilling.
Søknadsfrist 11. juni Søk på stillingen som sykepleier

Fag- og kvalitetskoordinator Kvaløysletta - Kvaløya hjemmetjeneste
Ved Kvaløya hjemmetjeneste er det ledig stilling som fag og kvalitetskoordinator (tidligere fagsykepleier). Vi søker etter en sykepleier med stor interesse og engasjement for fagutvikling. Du må ha god formidlingsevne, og like å veileder andre. Den vi søker er strukturert, nøyaktig og har kapasitet til å ha mange baller i lufta samtidig. Stillingen fordrer at en har evne til å jobbe selvstendig, samtidig som en har mange samarbeidspartnere både innad og utenfor enheten.
Søknadsfrist 11. juni Søk på stillingen som sykepleier

Er du den nye sykepleieren i Team Utsikten? - Mortensnes sykehjem
Avdeling Utsikten er den største avdelingen på Mortensnes sykehjem, og hit søker vi etter engasjert og pliktoppfyllende sykepleier i 100 % stilling. Utsikten er en somatisk avdeling, med 30 pasienter fordelt på 3 grupper. Vi ligger på toppen av Mortensnes sykehjem, og har - som navnet tilsier - god utsikt over vakre Langnes og Kvaløya. Vi er opptatt av å gi våre beboere en trivelig og meningsfull hverdag, og er derfor glad for å ha trivselskoordinator i full stilling. Lik oss gjerne på facebook, for å se noe av det vi driver på med. Vi bygger opp avdeling Utsikten for å kunne motta pasienter med større sykepleiefaglige utfordringer, og søker derfor etter flere engasjerte og stødige sykepleiere. På Utsikten er vi opptatte av å gjøre det lille ekstra for pasientene og for hverandre, og søker etter seg som har hjertet i eldreomsorgen. Vårt fokus er at de ansatte skal trives og ha det bra på jobb, og arbeidsmiljøet er derfor viktig både hos medarbeidere og avdelingsleder. Fagutvikling seter vi høyt, og vi ønsker at alle i Team Utsikten skal kunne videreutvikle seg og sin kompetanse i det de brenner for. Som sykepleier hos oss vil du derfor få spennende, faglige utfordringer i er aktivt, engasjert og trivelig miljø.
Søknadsfrist 1. juni Søk på stillingen som sykepleier

Korttidsavdelinga Mellomveien søker dyktige sykepleiere
Korttidsavdelingen Mellomveien tar i mot pasienter som er ferdigbehandlet på UNN. Vi kartlegger funksjonsnivået, etterbehandler og rehabiliterer pasientene. Vi etterstreber vellykkede utskrivninger hvor pasienten så fort som mulig kommer til det best egnede stedet etter oppholdet hos oss. Med på laget vårt har vi dyktige medarbeidere med faglig bredde, som består av ergoterapeut, fysioterapeut og egen lege i tillegg til sykepleiere, hjelpepleiere/fagarbeidere og assistenter. Vi trenger nå å styrke vår stab med 
1 sykepleier i 100 % stilling på dag/aften 
2 sykepleiere på natt, stillingsprosent kan tilpasses etter ønske

Søknadsfrist 31. mai Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleiere/3.års sykepleierstudenter - Kvaløysletta sykehjem
Kvaløysletta sykehjem søker sykepleiere som liker å arbeide med eldre mennesker. Du må ha lyst til å arbeide i et aktivt og spennende miljø som stadig er i utvikling. 
Vi har ledig: 
100 % stilling i 2-delt turnus 
100 % stilling som vandrevakt, med en aftenvakt pr. uke 
Stillingsstørrelser kan diskuteres. 
Alle stillinger med jobb hver 3. helg. 
Nyutdannet sykepleier eller siste års student kan få 50 000 kr som en engangssum, mot bindingstid på 2 år.
Søknadsfrist 4. juni Søk på stillingen som sykepleier

Sykepleier ved korttidsavdeling - Helsehuset Tromsø
Helsehuset Tromsø åpner i september 2017. Det vil inneholde 69 sengeplasser og ha rundt 140 ansatte fordelt på følgende avdelinger: 
- Lindrende avdeling (9 plasser) 
- Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) (9 plasser) 
- Rehabiliteringsavdeling (9 plasser) 
- Forsterket korttidsavdeling (17 plasser) 
- Korttidsavdeling (17 plasser) 
- Rus og psykiatri (8 plasser) 
Helsehuset Tromsø søker nå 3 SYKEPLEIERE, i 100 % fast stilling til KORTTIDSAVDELING 
Korttidsavdelingen, etterbehandling innebefatter plasser for korttids utredning og behandling. Sengene kan være et tilbud for pasienter som utskrives fra sykehus – med behov for ytterligere behandling og pleie før hjemreise. Ordinær korttidsseng omfatter pasienter med mindre komplekse problemstillinger, som kan komme fra eget hjem eller fra sykehus – for utredning og behandling, eller i påvente av hjemreise eller sykehusinnleggelse. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling eller oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Avdelingen vil ha 17 senger og ca. 20 årsverk med sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 
Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.
Søknadsfrist 4. juni Søk på stillingen som sykepleier