header til nettsiden sykepleier_668x223.jpg

Jobb i helse
Vi har ulike stillinger i alt fra hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rus/­psykisk helse og til ­tjenester til yngre med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenesten dekker alle livsløp, fra barn til eldre.

Se alle våre ledige stillinger for sykepleiereKroken sykehjem søker sommervikarer
Vi søker etter deg som vil jobbe i et trivelig miljø med eldre i sommer. Kroken sykehjem søker hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter fortrinnsvis med erfaring fra eldreomsorgen. Vi trenger sommervikarer til våre fem avdelinger Bukta, Gimle (skjermet avdeling), Nerstranda, Minde og Lanes. Om du kjenner til avdelingene, presiser da gjerne hvor du ønsker å jobbe. Samtlige stillinger er i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. 
Alle våre avdelinger er lokalisert på Kroken sykehjem, som befinner seg i vakre og naturnære omgivelser i bydelen Kroken på fastlandet. 
Vår visjon er "en fremtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg" og vi jobber etter Tromsø kommunes verdier; respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit. 
Politi og helseattest må foreligge før tiltredelse. 
Skulle du ha spørsmål ut over dette, ta gjerne kontakt med oss!
Søknadsfrist 20. februar - Søk på stillingen som sommervikar

Vil du være i lag med oss på Glassgården?
Til vår omsorgsbolig avdeling Glassgården, søker vi etter flere sykepleiere. Vi ønsker sykepleiere som kan bidra til å gi våre brukere gode og helhetlige sykepleietjenester. Vi har en aktiv hverdag med mange og varierte sykepleieroppgaver, så du må like høyt tempo. Sykepleierne samarbeider tett, på tvers av avdelingene, og vi kan tilby internundervisning og faste sykepleiermøter. 
Søknadsfrist 22. februar - Søk på stillingen som sykepleier

Helsesøster på Kvaløysletta helsestasjon
Forebyggende helsetjenester har ledig vikariat for helsesøster i 80 % stilling ved Kvaløysletta helsestasjon fra snarest til 31.12. 2017 
Tjenesten har i tillegg flere ledige vikariater med kortere og lengre varighet.
Søknadsfrist 21. februar - Søk på stillingen som helsesøster

Er du en omsorgsperson som vil jobbe med eldre mennesker?
Er du en omsorgsperson som vil jobbe med eldre mennesker? Vi har for tiden ledige helgestillinger og ekstravakter på sykehjem. Stillingene egner seg særlig godt for faglærte som ønsker en liten stilling, for studenter innen helse- og omsorgsfag, men passer også for deg som har litt ledig tid og ønsker å jobbe med eldre. 
Våre arbeidsdager er varierte og kan være travle, men de er aldri kjedelige. Omsorgstjenesten Jadeveien er et sykehjem som ligger i naturnære omgivelser i bydelen Kroken. Du vil jobbe på avdeling "Solstrand".
Søknadsfrist 24. februar - Søk på stillingen som helgestilling/ekstrahjel

Har du lyst til å jobbe med barn med spesielle behov?
Stillingen er knyttet direkte opp mot barn med spesielle behov. Arbeidstiden vil i hovedsak være 07.30-15.00, med mulighet for justeringer ut fra skolens behov. Den som ansettes vil følge fagdager og arbeidsåret til SFO. Stillingen er beskrevet som en prosjektstilling fra 01.06.17 - 31.07.20, 3 år.
Søknadsfrist 24. februar - Søk på stillingen som sykepleier/vernepleier

Enhetsleder - Omsorgstjenesten Jadevegen
Omsorgstjenesten Jadeveien søker en strategisk, målrettet og tydelig leder som skal lede og utvikle sykehjemmet. Vi tilbyr en sammensatt og spennende stilling med store muligheter til å påvirke utviklingen av eldreomsorgen i kommunen sammen med mange dyktige medarbeidere. Stillingen er organisert i etat for sykehjem og rapporterer til etatsleder.
Søknadsfrist 26. februar - Søk på stillingen som Enhetsleder

Sykepleier 100% og hjelpepleier 65% - Omsorgstjenesten Jadevegen
Omsorgstjenesten Jadeveien er en av Tromsø kommunes fem sykehjem og ligger i naturnære vakre omgivelser i bydelen Kroken på fastlandssiden av Tromsø. 
Våre arbeidsdager er varierte og kan være travle, men de er aldri kjedelige. Vi trenger nå flere gode medarbeidere som vil være med å styrke vårt allerede sterke team. 
Avdeling "Strimmelen" har nå ledig 1x 100 % stilling som sykepleier og 1 x 65 % stillinger som hjelpepleier. Er du den vi leter etter?
Søknadsfrist 26. februar - Søk på stillingen som sykepleier

Sommerjobb - Nordøya hjemmetjeneste
Nordøya hjemmetjeneste trenger dyktige ferievikarer i perioden 19. juni - 26. august. 
Vi har behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter til alle våre ute -og innesoner på enheten. Både på Mortensnes og på Seminaret. Her er våre avdelinger: 
Mortensnes: 
Glassgården - innesone omsorgsbolig 
Oasen - innesone omsorgsbolig 
Håpet - utesone 
Nattjenesten - inne/utesone 
Hjemmehjelpsbasen - inne/utesone, man-fre dagtid 
Dagsenter - man-fre dagtid 
Seminaret: 
Skansen - innesone omsorgsbolig 
Nansenplass - innesone omsorgsbolig 
Skriverplassen - innesone omsorgsbolig 
Stakkevollan - utesone 
Guleng - utesone 
Om du har en foretrukket avdeling du ønsker å jobbe i, vennligst bemerk dette i søknaden.
Søknadsfrist 12. mars Søk på sommerjobb