Tromsø kommune har fritidsklubber i følgende bydeler

Disse fritidsklubbene drives av Fritid/ Kultur og idrett.

I tillegg gis det tilskudd til drift av fritidsklubber og barne- og ungdomstiltak i distriktet, søknadsfrist er 1. desember for påfølgende år.