Mari Enoksen Hult
Telefon: 917 03 701

Per Limstrand
Telefon: 951 44 930

Gry Caroline Dons
Telefon: 924 22 045

Tor Erling Nordstad
Telefon: 990 31 727

Fagleder for politisk sekretariat, herunder kvalitetssikring av saker som skal til politisk behandling. Juridisk rådgivning innenfor kommuneloven og forvaltningsloven samt øvrig
relevant regelverk knyttet til saksbehandling i folkevalgte organer. Juridisk rådgivning knyttet til gjennomføring av møter i politiske råd og utvalg. 

Lederstøtte, samt juridisk bistand av mer sektorovergripende karakter: blant annet offentlighetslov (innsynsbegjæringer), kommunelov, forvaltningslov (habilitet m.m.) og reglementer/fullmakter. Juridisk rådgivning for Avdeling for oppvekst og utdanning, Avdeling for helse og omsorg og Servicetorget (skjenkesaker).