- Vi har allerede fått noen midler fra næringslivet, og disse skal blant annet brukes til oppussing av det nye barnerommet. Vi har flatskjerm og Play Station på plass. Det vi trenger aller mest nå, er litt barnemøbler, playstationspill, DVD, brettspill og andre leker. I tillegg til utstyr har vi behov for kreative sjeler som kan hjelpe oss litt for å få alt dette i gang, sier Asbjørn Larsen.

Kafé X er et nettverkstilbud til tidligere rusmisbrukere og mennesker med psykiske problemer. Prosjektet er eid av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ved RIO Nord, i samarbeid med brukerorganisasjonen MARBORG og Tromsø kommune ved Rus- og psykiatritjenesten. Prosjektet og kafeen er en del av den totale rehabiliteringen for rusmisbrukere i Tromsø kommune.

- Vi har brukere fra Færingen og Tromsklinikken som kommer innom oss i helgene, og da har de som har barn disse med til oss. Vi arrangerer turer for disse barna til Polar Zoo, vi tar dem med på kino, teater, pizza og bowling. Vi vil at Kafé X skal være en trygg arena for ungene, og vi har nulltoleranse på rus, sier Asbjørn Larsen og tilføyer:

- Vi har en spennende høst foran oss og er helt i startgropa med dette arbeidet, vi kommer til å skynde oss sakte, men vi håper at vi skal være ferdig før jul.

For de voksne
- I tillegg til tilbudet til ungene har vi jo tilbud til de voksne. Vi har filmrom, bortennis og biljard nede i kjelleren. Vi tilrettelegger slik at brukerne får delta på ulike festivaler der vi får billetter som vi kan dele ut - eksempelvis så har vi allerede etablert et godt samarbeid med Bukta-festivalen, sier frivillig Arne Kristian Arntzen og tilføyer:

- Vi jobber også ut mot Kulturhuset, Rica, HT og Driv for å få fribilletter som vi deler ut til brukerne her. Vi har også en avtale med kinoen der vi får billige billetter. Vi er veldig takknemlig for den støtten vi får fra alle disse aktørene.

Åpningstider
Mandag 8. september starter Kafé X igjen med vanlige åpningstider. Da har vi åpent hver dag fra kl 1000-1500. Lørdag fra kl 1000-1400. Tirsdagene trener brukerne på Alfheim stadion, så da stenger vi kl. 1300.

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med oss, oppfordrer daglig leder Asbjørn Larsen som kan nås på telefon 452 68 495 eller på e-post kafe-x@riorg.no

Kafé X holder til i Vestregata 66 (gamle varmestua) rett bak Politihuset.

Bakgrunn for etablering av Kafé X
RIO Nord i Tromsø har jobbet med utvikling av kafeen i fire år. Det er etablert en gruppe av brukere som bruker kafeen til daglig. Kafé X er et supplement til de ordinære kommunale tjenestene.

Kafeen har vist seg nyttig for mange, og vi har nå utvidet til full åpningstid både på dag og kveldstid, lørdager inkludert. I tillegg til personer som har hatt psykiske/ rusproblemer og sliter med å komme helt ut av sin situasjon, er kafeen åpen for ansatte i tjenestene i Tromsø kommune og alle andre "vanlige" mennesker slik at uformelle nettverk kan knyttes. Rus- og psykiatritjenesten stiller med gratis lokaler og strøm.

Kafé X er 100 % brukerstyrt, det vil si at det er tidligere rusmisbrukere fra brukerorganisasjonene som styrer prosjektet. Det er brukerne selv som legger premissene for den videre utviklingen.

Kafé X har vist seg som et effektivt tiltak for å hjelpe mennesker til en rusfri tilværelse, og har på tross av sin korte levetid vist seg til å være et springbrett for tidligere rusmisbrukere. Med hjelp fra Kafé X har mange begynt på en utdanning eller kommet i ordinært arbeid.

Kafé X blir også benyttet som praksisplass for personer som er under utdanning innenfor helsefeltet.

Kafé X er et prosjekt under RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, som er en frivillig organisasjon. Kafeen er derfor avhengig av næringslivet i Tromsø og Tromsøs befolkning generelt for å kunne gi dette tilbudet.