Rektor/enhetsleder: Linda Elisabeth Hansen
linda.elisabeth.hansen@tromso.kommune.no
Telefon: 91874741

Adresse: Ropnesvegen 10, 9107 Kvaløya

Telefon: Sentralbord 776 93 360
Telefaks: 77 69 33 61
Telefon SFO: 958 95 072
kaldfjord.skole@tromso.kommune.no

Skolens hjemmeside
Kaldfjord skole

Kort om skolen
Kaldfjord skole har 253 elever fordelt på 1.-7. trinn. SFO har 106 barn. Skolen ligger idyllisk til innerst i Kaldfjorden på Kvaløya, med nærhet til fjord, fjære, skog og fjell. Skolekretsen omfatter Eidkjosen, Håkøya, Håkøybotn og Kaldfjord.


Satsningsområder skolen

Lokale læreplaner/ Lesing og skriving som ferdighet i alle fag
Alle lærere skal bli bedre leselærere i fagene ved hjelp av skolebasert kompetanseutvikling. Lesing handler om å utvikle gode avkodingsstrategier, finne og tolke informasjon, reflektere og vurdere innhold i ulike???

Vi skal også sikre at elevene skal få (stikkord fra kvalitetsutviklingsplanen)

 • God vurderingspraksis
  • Læreplanarbeid
  • Prinsipper om vurdering for læring (forståelige mål, egenvurdering, mål i ulike tidsperspektiver, tilbakemeldinger, veien videre)
  • Kartlegginger og prøver som underveisvurdering
 • Tilpassa opplæring fra eget ståsted
  • Praktiske, varierte og relevante undervisningsmetoder
  • Skole-hjem samarbeid
  • Digitale ressurser
  • Tidlig innsats
 • Godt læringsmiljø
  • Arbeid mot mobbing
  • Motivasjon og mestring
  • Klasseledelse
  • Sosial kompetanse
  • Skole-hjem samarbeid
 • Innovativ og utviklingsorientert skole
  • Digitale verktøy
  • Kritisk tenking, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, elevmedvirkning, kreativitet, utforsking og problembasert læring
Satsingsområder SFO
 • Aktiviteter inne og ute
 • Kost og ernæring

Miljøfyrtårn
Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn

Verneombud
Gunnbjørg Nilsen