Kantina drives på dagtid av Tromsø ASVO AS. Her selges det kaffe, vafler, baguetter, noe kioskvarer med mer. Varme lunsjretter hver dag utenom sommermånedene.

For å sikre tilgang på varme og kalde drikker til alle døgnets tider er det utplassert ulike moderne automater i kantina.

Åpningstid i kantina er mandag til fredag mellom kl 10.00-14.00.

For leie av kantine ta kontakt med Service- og kulturansvarlig Wenche Hanssen på telefon 77 79 08 96/ 474 50 052.

Arbeidsleder i kantina: Rune Aune Andersen
Telefon: 77 79 08 38