Nettsted: Kattfjord utviklingslag

Utviklingslaget dekker hele Kattfjorden. Næringstilbud i fjorden: Fiske, småbruk og grustak/ asfaltverk.