Kommuneadvokatens kontor prosederer kommunens rettssaker og bistår kommunens administrasjon, enheter og kommunale foretak med juridisk rådgivning.

Kommuneadvokaten har saker innen blant annet barnevern, entreprise, skjønn og arbeidsrett, i tillegg til juridisk rådgivning på ulike rettsområder.

Leder
Kommuneadvokat Morten Hermansen
Telefon: 411 46 195
E-post: morten.hermansen@tromso.kommune.no

Ansatte
 


Postadresse: Kommuneadvokaten, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, 9008 Tromsø
Telefaks: 77 63 72 00
E-post: postmottak@tromso.kommune.no