Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - planlegging

Kommuneplanens arealdel 2011-2022

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy for arealutvikling og arealbruk. - Arealdelen gir strategiske føringer for kommunens utvikling på kort og lang sikt og omfatter arealbruken for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende.

Kplan

Kommuneplanens arealdel for Tromsø kommune er utarbeidet etter PBL 2008 og gjeldende kartforskrifter. Planen erstatter arealdelen av kommuneplanen for byområdet fra vedtatt i 19.juni 2007 og arealdelen for distriktet fra 2008. Eksisterende kommunedelplaner er integrert i plankartet og vist med hovedformålene. Kommuneplanens bestemmelser gjelder. Kommunedelplanen for Sentrum og Kommunedelplan for Stakkevollveien- Tromsømarka er vist i plankartet med bare hovedformålene. Disse planene gjelder foran kommuneplanen der det er motstrid.

Temakart i PDF-format

  • Temakart i PDF til nedlasting:

            Fortetting

            Støysoner

            Skredsoner

            Radonmålinger

            Biologisk mangfold

            Brannfare

            Forurenset grunn 


 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: