Tromsø kommunestyre har 43 medlemmer - se Medlemmer av kommunestyret 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Her finner du sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Opptak av tidligere kommunestyremøter finnes under web-tv.

Datoer for kommunestyremøter

Kommunestyremøter 2018
Tromsø kommunestyre avholder 11 møter i løpet av året, to av møtene går over to dager; 31. januar, 21. februar, 21. mars, 25. april, 30. mai, 20. og 21. juni, 29. august, 26. september, 31. oktober, 21. november samt 12. og 13. desember.

Her finner du sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Kommunestyrets rolle

Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kommunestyret møtes en gang i måneden.

Barnas- og ungdommens kommunestyremøter

Ungdommens kommunestyremøte foregår som regel i forkant av kommunestyretmøtet. I år er disse møtene lagt til dagen etter ordinært kommunestyremøte. 

I 2018 vil disse møtene foregå i april og mai.
  • Ungdommens kommunestyremøte 26. april kl 0900 - 1130
  • Barnas kommunestyremøte 31. mai kl 0900 - 1130

Skriftlige spørsmål til ordfører eller komiteleder

Faste kommunestyrerepresentanter kan mellom Kommunestyre– og komitemøter sende inn skriftlige spørsmål til ordfører, og komiteleder jfr. kommunestyrets reglement § 22 - se Fullmakter og reglement for politiske utvalg.

Reglement for kommunestyret

Saksgang

I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra en kommunestyrekomité, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret. Eventuelle dissenser skal framgå.