Tromsø kommunestyre har 43 medlemmer - se Medlemmer av kommunestyret

Her finner du sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Opptak av tidligere kommunestyremøter finnes under web-tv.

Datoer for kommunestyremøter

Kommunestyremøter 2017
Tromsø kommunestyre avholder 11 møter i løpet av året, to av møtene går over to dager; 25. januar, 22. februar, 29. mars, 26. april, 31. mai, 21. og 22. juni, 30. august, 27. september, 25. oktober, 22. november samt 13. og 14. desember.

Her finner du sakspapirer til kommunestyret. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

Kommunestyrets rolle

Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kommunestyret møtes en gang i måneden.

Barnas- og ungdommens kommunestyremøter

Ungdommens kommunestyremøte foregår årlig i forkant av kommunestyrets januarmøte og Barnas kommunestyremøte foregår i forkant av kommunestyrets aprilmøte.

Skriftlige spørsmål til ordfører eller komiteleder

Faste kommunestyrerepresentanter kan mellom Kommunestyre– og komitemøter sende inn skriftlige spørsmål til ordfører, og komiteleder jfr. kommunestyrets reglement § 22 - se Fullmakter og reglement for politiske utvalg.