Lesesalen
Åpent: tirsdager 9.00-15.00
Telefon lesesal: 777 90 949
OBS: Telefonen er kun bejent i lesesalens åpningstid.

Hovedbiblioteket , plan 0
Grønnegata 94, Tromsø

Post og telefon
Rådhuset , 9299 Tromsø
byarkivet@tromso.kommune.no
Telefon, konstituert byarkivar Johanne Lunga: 777 90 929 / 902 12 445

Finn en ansatt

Åpen lesesal
Arkivmaterialet er tilgjengelig i vår lesesal på hovedbiblioteket i Fokuskvartealet. Lesesalen har åpent hver tirsdag fra kl. 9.00 - 15.00.