Kontakt oss

Adresse: Olastien 11, 9012 Tromsø
Telefon: 77 64 83 70
Mobil: 932 16 336
prestvannet.barnehage@samskipnaden.no
 

Søk barnehageplass