Åpningstider

Åpent fra kl. 07.30-16.30

Fagdager/ barnehagen stengt:
Torsdag 06.10.16
Fredag 07.10.16
Mandag 21.11 16
Fredag 03.03.17
Fredag 26.05.17

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Fagleder: Jorunn Seljevoll
jorunn.seljevoll@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 12 34/ 908 83 462

Adresse: Dramsvegen 141, 9010 Tromsø

Enhetsleder for Tromsøya Nord barnehager: Anna Helene Larsen
anna.helene.larsen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 12 89/ 474 89 305

Våre baser:
Tromsøpalmen:
 0-6 år
Telefon : 77 79 13 54/ 911 51 979
Pedagogisk leder: Sveinbjørn Jonsson

Geitramsen: 0-6 år
Telefon: 77 79 12 35/ 911 56 591
Pedagogisk leder: Marit Sandmo

Blåklokka: 0-6 år
Telefon: 77 79 12 37/ 90770656
Pedagogisk leder: Irene Morso Grønnvoll

Hestehoven: 0-6 år
Telefon: 77 79 12 36/ 911 56 591
Pedagogisk leder: Hilde Marie Isaksen

Søk barnehageplass