Åpningstider

Åpent fra kl. 07.30-16.30

Fagdager 2016/17
6. og 7. oktober 2016
21. november 2016
3. mars 2017
26.mai 2017


 

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

send oss en epost

Fagleder
: Wenche Nergård
wenche.nergard@tromso.kommune.no

Adresse: Prestvannvegen 44, 9011 Tromsø
Telefon:  77 79 11 55 / 90 61 22 15

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager: Hilde Dahl Djupnes
hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 09 86 / 930 61 122

Søk barnehageplass