Åpningstider

Åpent fra kl. 07.30-16.30

Fagdager for personalet, barnehagen er stengt:

5. og 6. oktober 2017
20. november 2017

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Adresse: Nansenvegen 57, 9007 Tromsø

Fagleder: Maria Theresa Paulsen
Telefon: 954 23 706

Konst.enhetsleder for Sør-Tromsøya barnehager: Karine Dahlø Iversen
Telefon:  954 62 039

Våre avdelinger
Fembøringen: 481 94 572
Sjarken: 474 53 393

Søk barnehageplass