Kontakt oss

Adresse. Gimlevegen 37, 9019 Tromsø
Telefon: 77 64 83 60
Mobil: 901 64 451
E-post: gimle.barnehage@samskipnaden.no

Søk barnehageplass