Kontakt oss

Adresse. Minnelundvegen 11, 9019 Tromsø
Telefon: 77 64 83 50
Mobil: 481 57 681
E-post: breivika.barnehage@samskipnaden.no

Søk barnehageplass