Åpningstider

Åpent fra kl. 07.15-16.30

Fagdager 2016 (barnehagen stengt):

6 og 7 oktober 2016
21 november 2016
3 mars 2017
26 mai 2017
Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Fagleder: Wenche Wilhelmsen
wenche.wilhelmsen@tromso.kommune.no 

Adresse: Nordavinden 2, 9015 Tromsø
Telefon: 77 79 00 70 / 90471272

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager:
Hilde Dahl Djupnes
hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 09 86 / 93 06 11 22

Avdelingene:
Grotta
Telefon : 77 79 00 73
Tårnet
Telefon : 77 79 00 71
Borgen
Telefon: 77 79 00 72 

Søk barnehageplass