Åpningstider

Åpent fra 07.00 - 16.30

Kontakt oss

Adresse: Ørneveien 7, 9015 Tromsø
Telefon: 77 67 04 90
E-post: polarhagen@barnehage.no

Søk barnehageplass