Åpningstider

Åpent fra kl 07.00-16.30

Fagdag 26 mai. Barnehagen er stengt.

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Fagleder: Beate Isaksen
beate.isaksen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 10 65/ 474 66 952
Adresse: Tellusvegen 2, 9024 Tomasjord

Nøtteliten 0-3 år: 917 25 864
Hompetitten 2-4 år: 952 17 839
Kanutten 3-6 år: 971 60 613
Måltrost 0-6 år: 480 51 082 - mottaksavdeling for nyankomne flyktninger

Enhetsleder for Tromsøysundet barnehager:
Annalena N. Pedersen
annalena.pedersen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 16 97 / 995 05 799

Søk barnehageplass